Ingezonden persbericht

Sluiting 19% orthodontiepraktijken in Nederland verwacht

Patiënt de dupe van korting op tandheelkundige zorg

Nieuwegein, 29 november 2010 - De per 1 januari 2011 aangekondigde tariefdaling van 34% tot 38% op orthodontische zorg zal ingrijpende gevolgen hebben voor de zorgverlening aan patiënten, aldus blijkt uit een onderzoek gedaan door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) onder een representatief deel van de Nederlandse tandartsen en orthodontisten.

Met name tijdrovende en ingewikkelde tandheelkundige zorg zal erbij inschieten. Tandartsen en orthodontisten zullen minder tijd kunnen besteden aan complexe behandelingen en minder gebruik kunnen maken van innovatieve behandelmethoden en materialen.

Sluiting van praktijken en wachtlijsten
Ook blijkt uit het onderzoek dat een aantal orthodontisten overweegt te zullen stoppen met hun praktijk (19%). Daarnaast verwacht een ruime meerderheid van de tandartsen en orthodontisten dat:

- patiënten niet meer de noodzakelijke individuele aandacht kan worden geboden (81%);

- zij niet meer de beste behandeling krijgen omdat de focus komt te liggen op efficiëntie en kostenbesparing (80%);

- patiënten te maken krijgen met wachtlijsten die met name gevolgen hebben voor de jeugd (79%);

- patiënten verder zullen moeten reizen vanwege sluitingen van praktijken (78%).

Groeiend gebrek aan nieuwe orthodontisten
Een ruime meerderheid (75% of meer) van de tandartsen en orthodontisten verwacht dat er een verschraling zal optreden van de orthodontische zorg in Nederland. Er zal minder belangstelling zijn voor de opleiding, afname van het zorgaanbod, geen ruimte meer voor kleine 'specialistische' praktijken.

Een woordvoerder van de NMT noemt de resultaten van het onderzoek "ernstig genoeg voor een herbezinning op de voorgenomen tariefdaling. Goedkopere beugels klinkt natuurlijk leuk, maar als het beeld uit dit onderzoek werkelijkheid wordt, schiet de tariefdaling zijn doel voorbij".

Einde persberichtIngezonden persbericht