Ingezonden persbericht

Woerden, 29 november 2010

Minister Van Bijsterveldt onderstreept belang bijzonder onderwijs
Besturenraad en Bureau Katholiek Onderwijs openen gezamenlijke huisvesting

De grootste belangenorganisaties voor christelijk en katholiek onderwijs in Nederland, de Besturenraad en de organisaties KBO en KBVO, hebben vandaag hun nieuwe gezamenlijke huisvesting in Woerden geopend. Daarmee kiezen zij voor een centrale locatie in het land, dichter bij een groot deel van hun leden. Samen vertegenwoordigen de organisaties 1,5 miljoen leerlingen en studenten, ca 65 % van het Nederlands basis en voortgezet onderwijs. De gezamenlijke huisvesting symboliseert voor deze besturenorganisaties ook de noodzaak om de krachten in het bijzonder onderwijs te bundelen.

Minister Van Bijsterveldt spreekt bij de opening van het pand aan de Houttuinlaan 5 over het belang van het bijzonder onderwijs en sprak haar felicitatie uit voor deze stap.
Bestuursvoorzitter Wim Kuiper van de Besturenraad ziet de nieuwe huisvesting als nieuwe stap in de toekomst en is strijdlustig: "Ons nieuwe pand laat zien dat het christelijk onderwijs springlevend is en dat wij geloven in de grote relevantie van onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging. De veelkleurige inrichting toont de rijkdom aan diversiteit van scholen die wij in Nederland hebben. Dáár moeten we iedere dag voor vechten in een politiek klimaat dat steeds meer gericht is op uniformiteit en eenheidsworst."
Voorzitter Theo Joosten benadrukt namens KBO en KBVO de waarde van het inkleuren van onderwijs naar eigen inzicht. Hij stelt: "In de kern gaat het om het beantwoorden van de vraag: wat vinden wij goed onderwijs? Beantwooording van die vraag is geen neutraal, objectief gegeven. Er worden altijd keuzes gemaakt in hetgeen wij van waarde vinden om aan kinderen te leren. Besturen en hun scholen geven in samenspraak met betrokkenen bij de school daarop een antwoord, mede vanuit hun kijk op wat er toe doet in het leven.

De Besturenraad verenigt de christelijke onderwijsinstellingen in Nederland, wij geven samen met onze leden stem aan het christelijk onderwijs in onze samenleving. De 540 schoolbesturen die bij ons aangesloten zijn met 2200 scholen, vertegenwoordigen samen 800.000 leerlingen

De Bond KBO is de landelijke besturenorganisatie van katholiek en interconfessioneel primair onderwijs. Bij de Bond KBO zijn 240 schoolbesturen aangesloten die verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van onderwijs aan 525.000 leerlingen op 2100 scholen.

De Bond KVBO is al sinds 1995 de landelijke organisatie voor bestuur en management in het katholiek voortgezet en beroepsonderwijs. De Bond KBVO heeft 90 leden en ongeveer 190 scholen waar bijna 280.000 leerlingen dagelijks onderwijs volgen.