Ingezonden persbericht

Accountant wordt spiegel voorgehouden

#tuacc roept op tot realisme

Amsterdam, 29 november - De 'twitterende accountants' onder aanvoering van Pieter de Kok hebben tijdens de NBA accountantsdag een oproep gedaan aan alle accountants om zichzelf een spiegel voor te houden. De Kok stelde de 1.200 aanwezigen publiekelijk de vraag: 'Stel dat morgen de wettelijke controleplicht verdwijnt, hoeveel klanten houdt u overmorgen dan over?' Deze vraag werd gesteld in reactie op de discussie over de relevantie van accountants die op dit moment speelt.

De twitterende accountants, die zich hebben georganiseerd onder de naam #tuacc (tweet-up accountancy) lieten voor het eerst publiekelijk van zich horen op een groot podium. Tot nu toe speelde de hervorming zich met name virtueel en via het internet af. #Tuacc komt nu met een online poll voor MKB ondernemers.

Nieuwe generatie accountants
Pieter de Kok, in het dagelijks leven directeur van Coney, is de initiator van een groep gepassioneerde accountants die gezamenlijk de sector tot hervorming wil aanzetten. De kritiek die wordt geuit op de sector wordt niet langer meer geaccepteerd en heeft een nieuwe jonge generatie accountants ertoe aangezet het initiatief te nemen tot hervorming.

'Binnen deze beweging worden op een transparante en heldere wijze ideeën en initiatieven aangedragen om de accountancysector te hervormen. Eén van de redenen waarom wij starten met dit initiatief, waarbij wij de ondernemers zelf bevragen, is omdat wij ons zelf de juiste spiegel voor willen houden. De aansluiting van vertegenwoordigers uit het MKB is cruciaal voor het welslagen van beroepsgroepbrede hervormingen', aldus de Kok.

Accountantsdag
De Accountantsdag vond plaats op 24 november en werd geopend door SP Kamerlid Erwout Irrgang, Pieter Jongstra van Ernst & Young en Pieter de Kok, namens #tuacc.

Ruud Dekkers, voorzitter van het NBA, hield na de opening een voordracht over de economische ontwikkelingen na de crisis. Bij de totstandkoming van het onderzoek zijn uitsluitend CEO's van multinationals geïnterviewd. Dit werd gecomplementeerd met een treffende bijdrage van Peter Bakker, de CEO van TNT. Volgens de Kok een prima onderzoek maar het doet geen recht aan de diversiteit van de beroepsgroep. 'Tuacc vertegenwoordigt een veel bredere groep en is ook geïnteresseerd in de discussie met stakeholders in het MKB. In het bijzonder met DGA's, financieel directeuren en commissarissen die samenwerken met accountants bij de controle van de jaarrekening' vertelt de Kok.

#Tuacc onderkent dat niet alleen de wettelijke regels nu een controle van de jaarrekening afdwingen, maar dat dit initiatief bijvoorbeeld ook bij banken, medeaandeelhouders of andere stakeholders kan liggen. 'De kernvraag is echter simpel: wat vindt het MKB van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de dienst die nu door accountants wordt geleverd?' aldus de initiator.

Tweet-up
Een derde tweet-up staat gepland op 9 december en vindt plaats in Delft. MKB ondernemers, raad van commissarisleden en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het debat.

Over #tuacc
Tuacc is een groep van jonge, vernieuwende en gepassioneerde accountants die zich via het medium twitter via tweet-up sessies hebben georganiseerd. Naast accountants nemen tevens andere belanghebbenden mee binnen discussies over de accountancysector. Op 22 oktober jl. vond de eerste tweet-up sessie plaats en sindsdien hebben zich tientallen mensen gemeld als deelnemer en lid van de groep. Doel van #tuacc is om tot een gedegen hervormingsagenda te komen voor de accountantssector die ervoor moet zorgen dat het vak weer in een positief daglicht komt te staan bij overheid en bedrijfsleven.
http://www.tuacc.nl/