Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Rundveevoeding
Recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten!

Wageningen, 30 november en 1 december 2010

In samenwerking met Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Animal Sciences Group, Departement Dierwetenschappen, Leerstoelgroep Diervoeding, Wageningen

Cursusleiding
Dr.ir. J. (Jan) Dijkstra, Wageningen University, Departement Dierwetenschappen, Leerstoelgroep Diervoeding, Wageningen

Inleiding
Door een goed samenspel tussen onderwijs, onderzoek en voorlichting op het gebied van houderij, fokkerij, voeding en diergezondheid, kan de Nederlandse rundveehouderij tot de modernste ter wereld worden gerekend. Om deze vooraanstaande plaats te behouden is een regelmatige vaktechnische nascholing een vereiste om nieuwe inzichten uit onderzoek en ontwikkelingen in de maatschappij te verkrijgen. De cursus rundveevoeding voorziet in die noodzaak tot regelmatige bijscholing. In de cursus zal aandacht worden besteed aan nieuwe inzichten op het gebied van de stofwisseling van energie, vet en vetzuren, koolhydraten, eiwit en mineralen, excretie van mineralen naar het milieu, met de voeding samenhangende gezondheidsaspecten en voerstrategieën tijdens lactatie en droogstand. Naast theoretische achtergrondinformatie wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van toepassing in de praktijk. De cursus is opgebouwd uit een zevental voordrachten verdeeld over twee aaneengesloten dagen en wordt aangevuld met een bespreking van enkele voorbeelden uit de praktijk. De onderwerpen worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij ruim gelegenheid zal zijn voor discussie.

Deze cursus is aangemeld bij het Veterinair Administratie Kantoor te Houten. Voor geregistreerde deelnemers aan deze cursus wordt het aantal gevolgde cursusuren op naam geregistreerd door het VAK, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt.

De leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen Universiteit & Researchcentrum richt zich op onderwijs en onderzoek naar de voeding van herkauwers en éénmagige productie- en gezelschapsdieren. Diervoedingsonderwijs wordt gegeven aan studenten Dierwetenschappen en Biologie, alsook aan veterinaire studenten. Het onderzoek richt zich op het bestuderen en verklaren van reacties van dieren op de voeding en voedingsmethoden. Daartoe wordt vertering en metabolisme bestudeerd. zowel in vivo, in vitro als met behulp van modellen. De leerstoelgroep Diervoeding is onderdeel van het Centrum Diervoeding, waarin ook de Wageningen UR Livestock Research (Lelystad) en de leerstoelgroep Diervoeding van Universiteit Utrecht participeren.