Maastricht University

Inauguratie van prof.dr. Jan M. Smits benoemd in the Faculty of Law tot Maastricht -HIIL Chair on the European Private Law. Titel van de rede: "Private Law 2.0: on the Role of Private Actors in a Post-National Society".
Dinsdag 30 november 2010, 16.30 uur

De academische zittingen van de Universiteit Maastricht vinden plaats in de Aula, Minderbroedersberg 4-6.