Syntens

Op dinsdag 30 november a.s. organiseert stichting Food Valley voor de levensmiddelenindustrie een open innovatie seminar rond het thema 'Hoogwaardig hergebruik van reststromen'. Men is te gast bij Suikerunie, te Dinteloord.

Het is algemeen bekend dat reststromen uit de levensmiddelenindustrie effectief te benutten zijn. Op veel plaatsen vinden ze hun weg richting veevoer of bioreactor. Maar er is meer mogelijk. Tijdens ons seminar op 30 november gaan we hier dieper op in. Aan de hand van theorie en praktijkervaringen van bedrijven, die succesvol opereren op dit terrein, laten we zien wat er mogelijk is en hoe dat georganiseerd kan worden.

Natuurlijk is het niet zo eenvoudig als het lijkt. Daarom komen vragen aan de orde als: Hoe kunnen reststromen geanalyseerd worden? Hoe zet je reststromen om in waardevolle nieuwe producten? Wat betekent dat voor het productieproces? Hoe vind je een marktpartij die geïnteresseerd is in wat je aan te bieden hebt? Afhankelijk van de uitkomsten en belangstelling, bepalen we samen met u hoe initiatieven op dit terrein beter ondersteund kunnen worden.

Deelname is geheel gratis

U kunt zich aanmelden via info@foodvalley.nl. Bent u verhinderd, maar wel geïnteresseerd? Laat het de organisatie weten, Voor vragen kun u zicht wenden tot Frances Fortuin (frances.fortuin@foodvalley.nl). Suikerunie biedt voor geïnteresseerden van 12.00 tot 14.00 uur een rondleiding aan, waarbij u een beeld krijgt van de wijze waarop Suikerunie reststromen scheidt en verwerkt. Aansluitend kunt u gebruik maken een eenvoudige lunch. Als u aan de rondleiding wilt deelnemen, vragen wij u dit te vermelden bij uw aanmelding.