UMC St Radboud


Frye Stipendium voor Eveline Snelders
08-11-2010

Een aantal veelbelovende vrouwelijke onderzoekers ontvangt op 30 november een Frye Stipendium van de Radboud Universiteit. Een van hen is onderzoeker ing. Eveline Snelders, verbonden aan de afdeling Medische Microbiologie van het UMC St Radboud.

Eveline Snelders doet onderzoek naar het ontstaan van resistentie in de schimmel Aspergillus fumigatus. Zij bekijkt of het gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen in de landbouw daarvoor verantwoordelijk is. De schimmel veroorzaakt infecties bij patiënten met een sterk verminderde afweer. Lees meer over het onderzoek in Radbode 21, 18 december 2009.

Werkbezoek

Haar stipendium gaat Snelders inzetten voor een werkbezoek aan het laboratorium van prof. David Denning van het National Aspergillosis Centre in Manchester. Dit is een vooraanstaand internationaal instituut op het gebied van invasieve aspergillose (binnendringen van de Aspergillusschimmel in bloed of lichaamsweefsels).

Frye Stipendium

Sinds 1990 kent het College van Bestuur van de Radboud Universiteit de Frye Stipendia toe aan vrouwelijke promovendi. Doel is deze promovendi aan te moedigen hun wetenschappelijke loopbaan na voltooiing van hun proefschrift voort te zetten. Het Frye Stipendium stelt hen in de gelegenheid een periode door te brengen aan een bij voorkeur buitenlandse universiteit. De stipendia bedragen 3500 euro per persoon.