Provincie Utrecht

Breed opgezette Jeugdzorgmarkt

Op 30 november 2010 organiseert Bureau Jeugdzorg Utrecht samen met de provincie Utrecht een Jeugdzorgmarkt. Op de markt is informatie te vinden over het aanbod Geïndiceerde jeugdzorg, Jeugd- GGZ, Centra Jeugd en Gezin en Bureau Jeugdzorg Utrecht.

De Jeugdzorgmarkt biedt professionals informatie, zodat zij meer kennis hebben van het jeugdzorgaanbod en daardoor hun cliënten beter kunnen doorverwijzen. Daarnaast biedt de markt een platform waarop mensen op interactieve wijze met elkaar in contact kunnen komen en met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun wensen, eventuele knelpunten die zij ervaren en de kansen die er liggen.

Bent u werkzaam in de Jeugdzorg of wilt u er als professional meer over weten, dan bent u welkom!

Meer informatie
De markt wordt gehouden in het Provinciehuis aan de Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht. Inloop is mogelijk tussen 13.00 uur tot 16.00 uur. Mocht u nog vragen hebben, bel dan met Bureau Jeugdzorg Utrecht: (030) 677 83 38.

Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11