Vereniging FME-CWM

Seminar

Industriepoort met Bernhard Wientjes

Datum: 30 november 2010
Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

De industrie vervult een cruciale rol bij het oplossen van tal van maatschappelijke vraagstukken, variërend van veiligheid tot gezondheid en van mobiliteit tot klimaatverandering. Het nieuwe kabinet lijkt met de versterking van het ministerie van EZ (het nieuwe ministerie van ELI) het belang van de industrie te onderstrepen. Succesvol industriebeleid vraagt om structurele aandacht en om een overheid die ervoor zorgt dat de randvoorwaarden in orde zijn.

Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, houdt een toespraak over het belang van stimulering van ondernemerschap en van een modern industriebeleid.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 november van 17.00 uur tot 20.00 uur. Pauline Smeets, industriewoordvoerder uit de Tweede Kamer namens de PvdA, opent en zal de bijeenkomst leiden. Hierna spreekt Bernard Wientjes de zaal toe. Aansluitend zal prof.dr. Dany Jacobs zijn reactie geven op de toespraak van de heer Wientjes. De heer Jacobs is bijzonder hoogleraar Industriële Ontwikkeling en Innovatiebeleid aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussiëren over het onderwerp door de aanwezigen in de zaal en de sprekers. Aan het eind van de bijeenkomst is er tijdens een hapje en drankje gelegenheid tot napraten.

U treft hier het volledige programma aan.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de website van Industriepoort. Aanmelden kan tot uiterlijk 23 november 2010. Het aantal plaatsen is beperkt. Wij raden u daarom aan snel te reageren. Na aanmelding ontvangt u in de week voorafgaand aan Industriepoort een bevestiging. Op bovengenoemde website kunt u zien wie zich heeft aangemeld.

Locatie

Industriepoort vindt plaats in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Kijk voor een routebeschrijving en parkeermogelijkheden op http://www.nieuwspoort.nl/.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Industriepoort dat is ondergebracht bij de Vereniging FME-CWM, Saskia de Jongh, T (079) 353 12 06, E info@industriepoort.nl.

Over Industriepoort

Industriepoort is in 2004 opgericht vanuit de gedachte dat de Nederlandse industrie een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigt en daarom een eigen platform verdient. Vertegenwoordigers van de industrie kunnen tijdens Industriepoort van gedachten wisselen en discussiëren over zaken die de industrie raken. Daarnaast heeft Industriepoort een netwerkfunctie. De Poort is bedoeld voor bestuurders en directieleden van ondernemingen in de technologische industrie, branche- en sectororganisaties, politici en ambtenaren. De Kamerleden die Industriepoort dragen zijn: Afke Schaart (VVD), Pauline Smeets (PvdA), Elly Blanksma (CDA), Sharon Gesthuizen (SP) en Kees Verhoeven(D66).