Media Werkgroep

30 november: MWG onderzoeksbijeenkomst

Nooit eerder is zo kort na de daadwerkelijke congressen deze middag georganiseerd, waardoor je de gelegenheid hebt kennis te nemen van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onderzoek.
De congressen die centraal staan zijn: het ESOMAR WM3 congres, de asi European Radio- and Televsion conference, het ARF Rethink, congres en het I-Com congres.

Op deze congressen kwamen toonaangevende mediaonderzoekers uit Nederland en andere landen bijeen om de laatste stand van mediaonderzoek te presenteren en te bediscussiëren. Op basis van deze congressen hebben we verschillende themas geselecteerd die overal aan de orde zijn geweest en relevant zijn voor kennis en kunde in Nederland.

Dagvoorzitter Lex van Meurs (Intomart GfK) zal een inleiding geven over de verschillende congressen en kort een paar opmerkelijke hoogtepunten noemen.

De sprekers:

Frans Kok (JIC STIR)
Vertelt over hybride meten van audiences en de gevolgen voor de Nederlandse situatie. Wat zijn de internationale ontwikkelingen, wat zijn de verschillen tussen landen en waar wordt met name over gesproken. Hij baseert zijn verhaal op lezingen die hij heeft bijgewoond bij I-com en ARF.

Ronald Jansen (de Vos & Jansen)
Praat ons bij over de laatste ontwikkelingen over de IPSOS meter waarbij radiobeluistering met behulp van een mobiele telefoon wordt gemeten en hoe het nieuws op de Deense radio aantrekkelijker is gemaakt. Tevens zal hij ingaan op de ontwikkeling met betrekking tot APS op een mobiele telefoon.

Dominique Vancraeynest (GfK Audimetri)
Vertelt over de bij Esomar en asi gepresenteerde Engelse en Amerikaanse onderzoeken waarbij return path data van digitale set top boxen wordt getransformeerd tot kijkdata zoals we die kennen van de kijkmeter. Een belangrijk aandachtpunt gezien de veranderingen die er wereldwijd gaande zijn op dit gebied.
Alle sprekers zullen uiteraard de impact en betekenis voor de Nederlandse situatie toelichten. Kortom: een middag waarin de meest recente ontwikkelingen op het gebied van media-onderzoek besproken worden en er een link gelegd wordt naar onze dagelijkse praktijk.

Tijd:
15.30 uur ontvangst
16.00 uur aanvang programma
17.30 uur einde bijeenkomst en borrel (tot 18.30)

Voor MWG leden is de bijeenkomst gratis, niet leden betalen 70,- excl. btw.