Gemeente Den Haag

Themabijeenkomst sport en autisme

dinsdag 30 november 19.00-22.00 uur

Gepubliceerd: 18 november 2010 Laatste wijziging: 18 november 2010

Voor de begeleiders in de sport , de trainers en coaches is het van groot belang het gedrag van kinderen met autisme te begrijpen. Tijdens de themabijeenkomst komen verschillende vormen van autisme en kenmerkende eigenschappen aanbod en worden er handvatten aangereikt voor een adequate begeleiding.

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis, wat betekent dat het invloed heeft op alle ontwikkelingsgebieden. De gevolgen van autisme zijn dus zichtbaar en herkenbaar in alles wat de sporter doet. Autisme heeft de sporter dus altijd. Autisme is niet te genezen. Duidelijk is wel dat autisme niet wordt veroorzaakt door de ouders of de opvoeders.

Waarom een diagnose stellen?

In hoeverre is het nuttig om een diagnose te stellen? Wanneer wordt een diagnose meer dan iemand simpelweg een etiket opplakken, waar de persoon meer schade dan plezier van heeft? Een diagnose is er eigenlijk alleen om begrip voor bepaald gedrag te kunnen krijgen en vooral om te weten hoe je ermee om kunt gaan, en om begrip en hulp te mobiliseren.

Voor de begeleiders in de sport , de trainers en coaches is het van groot belang het gedrag van kinderen met autisme te begrijpen.

Over de themabijeenkomst sport en autisme

Tijdens de themabijeenkomst komen verschillende vormen van autisme en kenmerkende eigenschappen aanbod en worden er handvatten aangereikt voor een adequate begeleiding.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor trainers en eventueel bestuursleden die autisme tegenkomen binnen de vereniging.

De themabijeenkomst sport en autisme vindt plaats op 30 november van 19:00 - 22:00 uur.

Adres

Restaurant/Partycentrum "De Wildhoef"
Evert Wytemaweg 5
2565 AA Den Haag

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst?
Aanmelden kan tot 25 november a.s. door een mail te sturen naar: maaike.linschoten@denhaag.nl