Deelgemeente IJsselmonde Rotterdam

Eén steunpunt voor bewonersinitiatieven

30 november opent dagelijks bestuurder Ernst-Jan Walraven Borst het steunpunt bewonersinitiatieven bij VraagWijzer IJsselmonde

Het steunpunt moet een laagdrempelige ingang zijn voor bewoners van de deelgemeente IJsselmonde die een idee of initiatief willen realiseren en daarvoor steun zoeken bij de deelgemeente. De functie van het steunpunt is om deze bewoners waar nodig te ondersteunen. Deze steun kan variëren van meedenken over een idee/initiatief, advies en bemiddeling, doorverwijzing naar een andere instantie of ondersteunen bij het doen van een subsidieaanvraag bij de deelgemeente.

Het steunpunt bewonersinitiatieven wordt ondergebracht bij Vraagwijzer IJsselmonde en zal via al hun locaties toegankelijk zijn. VraagWijzer is al ruim vijf jaar hét informatie- en ondersteuningsloket voor alle bewoners van de deelgemeente op het gebied van welzijn, wonen, zorg en inkomen. Vandaar de keuze om het steunpunt bij VraagWijzer onder te brengen. Bestuurder Walraven Borst is blij met de opening van het steunpunt.Het dagelijks bestuur wil bewoners zo veel mogelijk stimuleren om zich actief in te zetten voor een prettige samenleving. En deze laagdrempelige voorziening is zon concrete stimulans die het bewoners makkelijk maakt om zich daadwerkelijk in te zetten. Ze worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, maar kunnen met hun ideeën op één plek terecht.

Tijdens de openingsuren kunnen bewoners daar vanaf 30 november terecht met hun ideeën en initiatieven op het gebied van verbetering van de eigen woonomgeving, plezierig wonen, samenleven in de eigen wijk- en buurt.

Het steunpunt moet de centrale plek worden waar alle aanvragen voor bewonersinitiatieven verzameld worden. VraagWijzer ziet in het onderbrengen van het steunpunt een nieuwe mogelijkheid om ook de actieve en zelfredzame bewoners binnen de deelgemeente te bedienen. Overigens betekent de inzet van VraagWijzer natuurlijk niet dat bewoners geen steun of informatie kunnen krijgen van andere organisaties of van de deelgemeente zelf voor een idee of initiatief.

Mensen die gebruik willen maken van het steunpunt bewonersinitiatieven kunnen bij VraagWijzer terecht voor:


- Het Verstrekken van informatie en advies service aan de bewoner bij het indienen van een aanvraag voor de deelgemeentelijke regeling bewonersinitiatieven

- Verwijzen en bemiddelen

- Ondersteunen bij het proces

- Contacten met Opzoomer Mee over aanvragen die binnenkomen via www.rotterdamidee.nl, dan wel aanmelding van stedelijke bewonersinitiatieven.

- Een financiële bijdrage als het initiatief wordt gehonoreerd.

De steunpunten van VraagWijzer zijn te vinden op de volgende adressen:

Hoofdvestiging aan de Grote Hagen 88 (open inloop maandag t/m vrijdag 10.00-15.00)
Lombardijen: de Oranjehof (open inloop maandag t/m donderdag 12.00-15.00) en De Aristo (open inloop maandag 8.30-11.00) Beverwaard: de Focus ( open inloop maandag 10.00-12-00) Hordijkerveld: het Trefpunt de Dijk (open inloop dinsdag 13.00-15.00)