Gemeente Lansingerland

Inloopavond Westpolder/Bolwerk


In de wijk Westpolder/Bolwerk gonst het van de bedrijvigheid. De bouw van de diverse deelplannen vordert gestaag en er zijn inmiddels ook concept plannen voor het voorzieningencentrum het Gouden Hart. Â

Een goed moment om een inloopavond te organiseren en u te informeren over de laatste stand van zaken.

De inloopavond vindt plaats op 30 november en is bedoeld voor bewoners van Westpolder en de aangrenzende straten. U bent van harte welkom in cultureel centrum ât Manneke aan de Leeweg 33 in Berkel en Rodenrijs. Tussen 19.00 en 22.00 uur kunt u binnenlopen. De avond wordt om 19.20 geopend door wethouder Jan den Uil en aansluitend geeft de projectmanager een korte presentatie over de stand van zaken in Westpolder/Bolwerk en de toekomstige ontwikkelingen in de wijk.

Tijdens de inloopavond bent u in de gelegenheid vragen te stellen over uw woonomgeving. Medewerkers van de gemeente en van de ontwikkelcombinatie Westpolder/Bolwerk zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u kaarten en tekeningen bekijken. U hoeft zich van tevoren niet op te geven.

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling projecten, via (010) 800 40 00.