Gemeente Twenterand


Openbare raadsdebatten 30 november en 1 december 2010

Op dinsdag 30 november en woensdag 1 december 2010 debatteren de raadsleden en fractievertegenwoordigers van de gemeenteraad in het gemeentehuis in Vriezenveen. U bent van harte welkom als inspreker of als toehoorder bij deze debatten. De raadsdebatten beginnen om 19.30 uur en zullen op dinsdag worden voorgezeten door de heer C.L. Visser en op woensdag door de heer M.H. Paters.

Agenda 30 november

* Voorlopig ontwerp activiteitencentrum Vroomshoop
* Financiële positie MCC

* Subsidiering Stichting Welzijn Twenterand
* Herberekening CAO-salariskosten St. Peuterspeelzalen Twenterand en St. Reflection

* Extra eenmalige financiële bijdrage 2011 Stichting Openbare Bibliotheek Twenterand op basis van herzien ondernemingsplan 2011-2014

* Vergoeding zelfwerkzaamheid (buiten)sportverenigingen
* Onderwerpen Informatievoorziening

Agenda 1 december

* Rapport Goudappel Coffeng over verbindingsweg Lidl-Manitobaplein
* Aanbestedingsbeleid gemeente Twenterand
* Fietspad Aadorpsweg

* Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats Westerhaar
* Krediet aanvraag meerwerk LOG visie, plan MER en bestemmingsplanherziening LOG's

* Toetreding tot de Veiligheidregio Twente
* Over te hevelen posten

* Actualisatie verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en beleidsregels bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs
* Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Twenterand

* Goedkeuring jaarstukken en (her)benoeming bestuursleden Stichting ROOS

De agenda en de documenten die op de raadsdebatten betrekking hebben, kunt u raadplegen via deze link. Ook liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis.

Inspreken
Als belanghebbende bij een geagendeerd onderwerp kunt u aan het begin van het debat inspreken.

U kunt uw opvattingen over het onderwerp uitspreken. Raadsleden kunnen u daar dan vragen over stellen. Wilt u inspreken dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 30 november 12.00 uur 's middags bij de griffie: telefoonnummer (0546)-840713, (0546)-840712 of via e-mail: griffie@twenterand.nl. Maar ook als u niet wilt inspreken bent u van harte uitgenodigd de raadsdebatten bij te wonen. De raadsdebatten zijn openbaar.

Uitzending vergaderingen
De raadsdebatten worden live uitgezonden op Delta TV. Tevens kunnen ze live (of later) gevolgd worden via deze link.