Vrije Universiteit Amsterdam

Neuronale oscillaties worden gevormd door GABA


* Startdatum: 30-11-2010


* Tijd: 13.45


* Locatie: Aula


* Titel: Controlling neuronal network oscillations with GABAergic inhibition


* Spreker: T.S. Heistek


* Promotor: prof.dr. A.B. Brussaard prof.dr. H.D. Mansvelder


* Onderdeel: Faculteit der Aard- en levenswetenschappen


* Wetenschapsgebied: Aard- en levenswetenschappen


* Evenementtype: Promotie

Tim Heistek richt zich in zijn onderzoek op de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor neuronale netwerkoscillaties. De veronderstelling is dat neuronale netwerkoscillaties betrokken zijn bij hogere hersenfuncties, zoals aandacht en werkgeheugen. Om te begrijpen hoe hersengolven ontstaan en werken is meer inzicht nodig in de cellulaire mechanismen en in de invloed van genetische variatie.

Het proefschrift beschrijft processen bij neuronale netwerkoscillaties die vooral aanwezig zijn als iemand actief bezig is. Deze netwerkoscillaties (13-80 Hertz) zijn afhankelijk van wat een persoon aan het doen is. Hoewel er duidelijke verbanden zijn tussen hersengolven en gedrag, verschillen hersengolven per individu in vorm. Deze verschillen zijn in hoge mate erfelijk bepaald.

Door oscillaties in verschillende inteelt-muizen te meten, is onderzocht hoeveel variatie tussen stammen een genetische oorsprong heeft. Vervolgens is op cellulair niveau gekeken of er een verschil was in synaptische activiteit, die de variatie in netwerk kan verklaren. Het bleek dat de duur van de stromen die geactiveerd worden door de neurotransmitter GABA overeenkomt met de frequentie van oscillaties. Ook de betrokkenheid van verschillende GABA-receptoren bij neuronale netwerkoscillaties is onderzocht. Het brein heeft meerder receptoren voor GABA. Door muizen te meten met een mutatie in een van deze genen is de betrokkenheid van elk van deze genen vastgesteld.

Het volledige proefschrift is te downloaden via VU-dare
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam