Radboud Universiteit Nijmegen


Frye stipendia voor de twintigste keer uitgereikt

Datum bericht: 29 november 2010

Dinsdag 30 november ontvangen tien veelbelovende vrouwelijke onderzoekers een Frye-stipendium. Het is de twintigste keer dat het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen deze stipendia uitreikt.

Het stipendium is vernoemd naar dr. I.B.M. Frye. Zij was in 1953 een van de eerste vrouwelijke wetenschappelijke medewerkers aan de Radboud Universiteit. De toelagen hebben tot doel vrouwelijke promovendi aan te moedigen om hun wetenschappelijke loopbaan na de voltooiing van hun proefschrift voort te zetten. De stipendia bedragen 3500 euro per persoon en gaan dit jaar naar de volgende onderzoeksters:

Mevrouw drs. Sophie Bolt (Filosofie/Theologie/Religiewetenschappen) Mevrouw drs. Martine Zwets (Letteren)
Mevrouw mr. Ingrid Ligteringen (Rechtsgeleerdheid) Mevrouw drs. Thao Ha (Faculteit der Sociale Wetenschappen) Mevrouw drs. Marloes de Lange (Faculteit der Sociale Wetenschappen) Mevrouw drs. Berber Pas (Faculteit der Managementwetenschappen) Mevrouw drs. Lu Xu (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica)
Mevrouw drs. Dion Coumans (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica)
Mevrouw drs. Eveline Snelders ( Faculteit der Medische Wetenschappen) Mevrouw drs. Marleen van Gelder ( Faculteit der Medische Wetenschappen)