Gemeente Oldebroek


Overige informatie uit het gemeentenieuws van dinsdag 30 november 2010

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING

Op grond van art. 23, lid 5, van de Gemeentewet dienen de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen te worden gepubliceerd. Op de website van de gemeente Oldebroek, onderdeel 'Bestuur en Organisatie', 'Bestuur', 'Gemeenteraad', 'Besluitenlijst' is momenteel de lijst van de vergadering van 9 en 10 november 2010 opgenomen.

SCHIETOEFENINGEN

·Dinsdag 30 november, woensdag 1 en dinsdag 7 december 2010 worden er avondschietoefeningen gehouden op het ASK-terrein. ·Woensdag 8 en woensdag 22 december 2010 worden er op het ASK-terrein schietoefeningen gehouden, waarbij het terrein wordt uitgebreid met de strook ten zuidoosten van de Nieuwe Zuidweg (asfaltweg).

RONDJE POLITIEK
Wekelijks zendt de LOCO op woensdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur het programma 'Rondje Politiek' uit. In de komende weken zijn aan de beurt:
·Woensdag 1 decemberCDA / PvdA ·Woensdag 8 december Wethouder J. ten Hove