Witteveen en Bos

Boek over historie verontreinigde wijken Schoonebeek

(30-11-2010)

Vrijdag 26 november is in Schoonebeek het eerste exemplaar van het boekje `Aanpak bodemverontreiniging gedempte wijken in Zuidoost-Drenthe' uitgereikt, bij gelegenheid van het afscheid van de directeur van de Stichting Bodembeheer Schoonebeek, dhr. Eerenstein. Het boekje beschrijft de historie van de verontreinigde wijken in en rond Schoonebeek.

Stichting Bodembeheer Schoonebeek is belast met het beheren en saneren van vervuilde wijken in en rond Schoonebeek. Wijken zijn de afvoerkanalen voor turfschepen in de voormalige veenkoloniën van Drenthe. Na de verveningsperiode werden deze wijken in de afgelopen eeuw veelal gedempt. In enkele gevallen gebeurde dit met verontreinigde grond of afval. Een onplezierige erfenis uit het verleden, waarvoor nu betaald moet worden.

In 2006 werd daarom de Stichting Bodembeheer Schoonebeheer in het leven geroepen. De gemeenten Emmen en Coevorden, de provincie Drenthe, LTO Noord, BBL, DLG, NAM en Waterschap Velt en Vecht nemen eraan deel. De stichting heeft als doel de gezondheidsrisico's weg te nemen en ervoor te zorgen dat de bodem voldoet aan de landbouwkundige normen. Daarnaast wil zij ervoor zorgen dat de wijken, als onderdeel van een landbouwperceel, weer verhandelbaar of uitruilbaar zijn.

De hele historie die met het dempen van de voormalige wijken gepaard gaat, is beschreven in het nu gepubliceerde boek. Het proces van het dempen, het in een later stadium onderzoeken hiervan en de verdere aanpak van de wijken komt uitgebreid aan de orde. Het boek is tot stand gebracht door de provincie Drenthe en ingenieursbureau Witteveen+Bos.