Gemeente Midden-Delfland

Stichting Welzijn Midden-Delfland viert eerste lustrum met vrijwilligersfeest

Stichting Welzijn Midden-Delfland bestaat in 2010 vijf jaar, en dat werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Binnen de stichting zijn naast de 7 beroepskrachten maar liefst 260 vrijwilligers werkzaam, en zij konden op vrijdag 26 november als blijk van waardering voor hun werk genieten van een schitterend feest in De Hoornbloem.

Na een optreden van Retourtje Cabaret werden de vrijwilligers getrakteerd op een overheerlijk buffet. Ook wethouder Tineke van Nimwegen was aanwezig en sprak haar waardering uit voor de vrijwilligers: âIn onze Cittaslow gemeente Midden-Delfland is de sociale betrokkenheid groot en zetten heel veel mensen zich als vrijwilliger in voor onze samenleving. Dit is onbetaalbaar, vandaar dat ik vanavond een diepe buiging voor u en alle andere vrijwilligers maak om u daarvoor te bedanken.â
Stichting Welzijn Midden-Delfland

Doelstelling van Stichting Welzijn Midden-Delfland is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een functiebeperking in stand te houden, en waar mogelijk te stimuleren. Er wordt onder andere een maaltijdvoorziening geboden en verschillende activiteiten en cursussen georganiseerd. Ouderen met vragen worden geholpen door de ouderenadviseur. Mantelzorgers kunnen bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor ondersteuning bij hun taak, en onlangs is het Servicepunt Vrijwilligers opgericht, dat een aantal zaken op het gebied van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages coördineert.

Â