Gemeente Maasgouw


Bevolkingsonderzoek Limburg (BOL): uw medewerking gevraagd

Ook dit jaar voert de Provincie Limburg weer het Bevolkingsonderzoek Limburg (BOL) uit. De inwoners van de provincie krijgen door het invullen van een vragenlijst de gelegenheid om aan te geven wat zij van de Provincie vinden en verwachten.

De vragen hebben betrekking op de vijf programma's die in deze coalitieperiode door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. Om zo goed mogelijk werk te leveren, wil de Provincie weten wat er onder de Limburgers leeft.

Een groot aantal inwoners van Limburg ontvangt deze vragenlijst vanzelf per mail (via een panel). Alle andere Limburgers die een steentje aan de toekomst van Limburg willen bijdragen, kunnen de vragenlijst vanaf dinsdag 23 november tot en met 7 december 2010 invullen via www.limburg.nl/bol. De antwoorden worden anoniem verwerkt en de onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2011 gepubliceerd op www.limburg.nl/onderzoek.

Publiekscentrum | Markt 36 Maasbracht | Telefoon 0475 85 25 00