Gemeente Castricum

Gemeente en Driessen tekenen samenwerkingsovereenkomst Zandzoom

Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst hebben de gemeente Castricum en Driessen Vastgoed BV een belangrijke stap vooruit gezet naar woningbouw in het gebied Zandzoom in Limmen.

Zandzoom is onderdeel van het project Wonen in het Groen, een gezamenlijk initiatief van de Provincie Noord-Holland, gemeente Heiloo en de gemeente Castricum. Doel is het maken van een bijzonder woonlandschap. Het gaat hierbij om totaal 2.000 à 2.400 woningen waarvan 600 in Limmen; een nieuwe aansluiting op de A9 met de bijbehorende toegangswegen, natuur en/of waterberging en fiets- en wandelpaden. Het gebied krijgt een goede balans tussen wonen, natuur, landschap, recreatie en bereikbaarheid.

Â

De overeenkomst is getekend op maandag 29 november. De twee partijen spreken daarin af een gemeenschappelijk bedrijf op te richten om tot gezamenlijke realisatie van het project te komen.

Â

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. De gemeenteraad spreekt hier in december over. De samenwerking tussen gemeente en Driessen kan van start als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld.

De opzet van het plan moet passen binnen de eerder door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten als woningbouwaantallen en beeldkwaliteit.

Â

Een belangrijk punt in de overeenkomst is de aansluiting op de snelweg A9. Deze aansluiting is een voorwaarde voor de bouw. Een definitief besluit van de minister wordt in de eerste helft van 2011 verwacht.

Â