Gemeente Stede Broec

Plantvakken omvormen naar gras

30-11-2010 De laatste twee jaar is het u misschien opgevallen dat het onkruid binnen de gemeente steeds meer terrein wint. We hebben hier al vaker aandacht aan besteed. Door het verbod en de beperking op bestrijdingsmiddelen wordt het steeds moeilijker om plantvakken onkruidvrij te houden. Het enige effectieve alternatief is handmatig schoffelen. Ondanks de grote inzet van diverse schoffelploegen, is het onmogelijk om een acceptabel kwaliteitsbeeld te behalen. Om ons op de toekomst voor te bereiden, zullen we verschillende zaken moeten aanpassen. Hierbij wordt gekeken naar werkwijzen en een duurzame inzet van beschikbare bestrijdingsmiddelen. Ook het groenareaal is hierin een punt van aandacht.
De komende jaren zullen wij per onderhoudswijk de plantvakken met een `open' structuur of mindere groenwaarde omvormen. Dit houdt in dat er op sommige locaties plantvakken verdwijnen. Hiervoor in de plaats wordt gras ingezaaid. Veelal is het aansluitende terrein ook van gras voorzien. Het groene karakter wordt hierdoor behouden en een nettere uitstraling is het uiteindelijke resultaat.
In de huidige onderhoudswijk Bovenkarspel-Noord liggen ook plantvakken die zullen worden omgevormd. De aangrenzende bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd. In de week van 6 december starten de voorbereidingen voor deze werkzaamheden. Het gras wordt na de winter ingezaaid als de weersomstandigheden hiervoor geschikt zijn. 30-11-2010