Ziekenhuis en Philips onderzoeken of licht verwarde patient voorkomt

30/11/2010 10:00

Philips Electronics Nederland B.V.

Jeroen Bosch Ziekenhuis en Philips onderzoeken of dynamisch licht ernstige verwardheid bij patiënten kan voorkomen

's-Hertogenbosch, Nederland - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat samen met Philips het effect van dynamisch licht op delier (ernstige verwardheid) onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de nieuwe Intensive Care (IC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Delier is een veelvoorkomende aandoening op Intensive Care-afdelingen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Philips doen als eerste in Nederland onderzoek naar het voorkomen van delier met behulp van dynamische verlichting.

Bij patiënten met een delier treden vaker complicaties op, is de ziekenhuisopname langer en de sterfte hoger. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Philips gaan kijken of het toepassen van dynamisch licht op de IC van het ziekenhuis een vermindering van het aantal patiënten met delier tot gevolg kan hebben. De positieve invloed van dynamisch licht op het welzijn van mensen is op scholen en in verpleeghuizen al aangetoond door middel van onderzoek.

Start en opzet onderzoek

Het onderzoek start in april 2011, wanneer het Jeroen Bosch Ziekenhuis verhuist naar de nieuwbouw en de afdeling Intensive Care haar nieuwe onderkomen betrekt. Op de nieuwe afdeling worden alle patiëntenkamers voorzien van dynamisch licht. In het onderzoek wordt gewerkt met een controlegroep. Het onderzoek duurt ongeveer 15 maanden. In totaal zullen er 800 patiënten aan het onderzoek meedoen. Na zes maanden vindt een eerste evaluatie plaats.

Winst voor patiënten

Internist-intensivist Peter de Jager: "Acute verwardheid komt veel voor op IC's en berokkent patiënten schade. Het is bovendien voor familie heel moeilijk om hun geliefde zo angstig en verward te zien. Wij blijven zoeken naar manieren om de kwaliteit van de zorg voor patiënten op onze IC naar een hoger plan te tillen. Daarbij kijken we niet alleen naar het medisch inhoudelijke maar ook naar omgevingsfactoren zoals geluid en licht. We onderzoeken of dynamisch licht daadwerkelijk een bijdrage levert aan de vermindering van delier door een verbetering van het dag- en nachtritme. Dat zou geweldige winst zijn voor de IC-zorg in Nederland."

"De toenemende zorgvraag en sterk stijgende kosten in de gezondheidszorg zijn een enorme uitdaging voor ziekenhuizen. We zien dat we als Philips niet enkel onze expertise op het vlak van medische technologie kunnen inzetten om zorgverleners en patiënten te ondersteunen. We willen weten of ook licht van invloed is op de kwaliteit van zorg. Daarom gaan wij samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis onderzoeken of aangepaste verlichting het welzijn verhoogt bij delier-patiënten in de Intensive Care," zegt Frank van der Vloed, General Manager Lighting Benelux.

Wat is delier

Een delier is een stoornis van het bewustzijn die in korte tijd kan optreden en een verandering in het denken met zich meebrengt. Patiënten hebben echter ook heldere momenten. Vaak raken patiënten ernstig in de war, weten niet meer waar ze zijn, kunnen niet meer logisch denken of zich concentreren en praten onsamenhangend (of zeggen helemaal niets meer). Meestal werkt het kortetermijngeheugen niet goed, maar het langetermijngeheugen wel. Mensen met een delier kunnen ook dingen zien en beleven die niet echt zijn (hallucinaties en wanen). Dit kan leiden tot agressief, weerspannig en onhandelbaar gedrag, maar ook totale apathie. Het slaap-waakritme is verstoord en dikwijls helemaal omgedraaid.

Wat is dynamisch licht

Dynamisch licht is kunstmatig licht waarmee de gunstige effecten van dagverlichting naar binnen worden gebracht. De binnenverlichting verandert gedurende de dag mee met de kleur en warmte van het licht buiten. Het heeft op het midden van de dag een hogere lichtsterkte, zoals dat bij natuurlijk daglicht ook het geval is. Het werpt geen schaduwen en kan per kamer worden gereguleerd. Doordat dynamische verlichting de natuurlijke lichtpatronen van het dag- en nachtritme volgt en naar binnen haalt, wordt de biologische klok ondersteund, en voelen mensen zich doorgaans beter. De biologische klok is van groot belang voor het menselijk welzijn. Hij regelt onder meer wanneer mensen moe worden, honger krijgen en heeft invloed op de lichaamstemperatuur en lichamelijke en psychische gesteldheid. Met dit nieuwe onderzoek wordt gekeken of ookpatiënten die soms noodgedwongen langere tijd in een zeer onnatuurlijke omgeving moeten verblijven, baat hebben bij de positieve effecten van dynamische licht en het behoud van een regelmatig 24-uurs ritme.

Eerder onderzoek naar effecten dynamisch licht

Philips heeft eerder dit jaar de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het effect van dynamisch licht op de prestaties van kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Universitätsklinik Hamburg. Het resultaat: zowel aandacht als concentratie, alsook de (ongewenste hyper-) activiteit van leerlingen kunnen door gericht gebruik van het juiste licht positief en significant worden beïnvloed. Eerder onderzoek dat is uitgevoerd door Het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN) laat zien dat betere verlichting in verpleeghuizen niet alleen van belang is voor de bewoners, maar ook de zorg vergemakkelijkt. Extra licht remt depressiviteit bij bewoners en stimuleert de geheugenfunctie en het oriëntatievermogen. Een ander positief effect van goed licht overdag is vermindering van nachtelijke onrust bij dementerende ouderen.

Samenwerking Jeroen Bosch Ziekenhuis en Philips

Philips en het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken ook op andere vlakken samen om de kwaliteit van patiëntenzorg te verbeteren. Philips levert voor de nieuwbouw ondermeer patiëntbewakingssystemen voor alle kritische afdelingen, zoals de Intensive Care, en alle patiëntenkamers. Bovendien verzorgt het daarnaast een vernieuwend integraal en digitaal beeldbeheersysteem dat toegang geeft tot alle diagnostische beelden en gegevens van een patiënt (met name röntgenfoto's) en de mogelijkheid deze zeer snel uit te wisselen en op te vragen.

De toepassing van het dynamisch licht op de Intensive Care wordt mede mogelijk gemaakt door de Health to Business Community (H2B) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit is een platform waarin bedrijfsleven en gezondheidszorg elkaar ontmoeten en waar kennisuitwisseling wordt gestimuleerd.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.philips.nl/nieuwscentrum