Wetterskip Fryslân

gemalen inmiddels uit

Wetterskip Fryslân: 70% van de gemalen inmiddels uit

dinsdag, 30 november 2010
Wetterskip Fryslân heeft sinds gistermiddag 70% van de poldergemalen in Fryslân uitgezet waar mogelijk. Daardoor komt het water tot rust, stroomt er minder water naar de Friese boezem en wordt de ijsaangroei bevorderd. Wetterskip Fryslân doet er op deze manier alles aan om de schaatsrecreatie in Fryslân mogelijk te maken. In de polders waar de gemalen uit staan volgt WF de situatie kritisch.

Op sommige plaatsen, met name in het zuidoosten van de provincie staan veel gemalen nog aan. Daar hebben we te maken met laaggelegen veenpolders waar sprake is van veel kwel door een hoge grondwaterstand.

Zondag 28 november stopte Wetterskip Fryslân al het afstromen van de Friese boezem via de spuisluizen en het gemaal Hoogland in Stavoren. Maandag 29 november is het Wetterskip begonnen met het uitzetten van poldergemalen waar dat mogelijk is. Daar gaat het Wetterskip vandaag mee door.