Beleidsregels uitgiftebeleid korte informatienummers (0800-090x)


* Publicatiedatum 30-11-2010

* Soort Beleidsregels

* Beslisdatum 16-11-2010

* Briefkenmerk OPTA/ACNB/2010/203237

OPTA schaft de beleisen voor korte informatienummers (0800-090x-nummers) af. De beleisen worden vervangen door een controle op het daadwerkelijke gebruik van deze telefoonnummers. Dit heeft OPTA bekendgemaakt in haar beleidsregels over het uitgiftebeleid van korte informatienummers. De beleisen kunnen worden afgeschaft omdat er op dit moment geen dreigende uitputting is van korte informatienummers. De administratieve lasten voor nummerhouders nemen hierdoor aanzienlijk af, aangezien zij niet meer elk jaar hoeven aan te tonen dat zij aan de beleisen voldoen.

OPTA heeft het voornemen tot herziening van haar uitgiftebeleid van 28 juni tot 26 juli 2010 geconsulteerd onder marktpartijen. Deze reacties zijn verwerkt in de Nota van Bevindingen in de beleidsregels.

Download publicatie (PDF Document - 46.47 KB)

Relevante publicaties

...

Consultatiedocumenten

* Voornemen herziening uitgiftebeleid korte informatienummers (0800-090x)

Zie het origineel