Gemeente Nuth


Rd4 stopt tijdelijk met inzameling GFT-afval

Doordat het afval vastvriest in de GFT-container kunnen slechts weinig containers daadwerkelijk worden leeggemaakt. Daarnaast gaan bevroren containers kapot door het leegkloppen in de wagen. Om deze redenen is in overleg met de gemeenten besloten om met ingang van 30 november geen GFT-containers meer te ledigen. Â

Â

Het betreft de GFT-containers in de Rd4-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal. Door deze maatregel krijgt Rd4 meer capaciteit om de routes met restafval, papier en kunststofverpakkingen die ook hinder ondervinden van de vorst en sneeuwval, wel te blijven rijden.Â

Â

Indien de huisvuilwagen door gladheid een straat niet kan inrijden kan het zijn dat ook een restafvalcontainer op de betreffende inzameldag niet wordt geledigd. Rd4 zal in de daarop volgende dagen alsnog proberen de restafvalcontainer te ledigen. De restafvalcontainer kan daarom aan straat blijven staan. Omdat ook restafval kan vastvriezen in de container is het raadzaam om, voordat u de container aanbiedt, te controleren of het afval los in de container zit.Â

Â

Wanneer wordt de GFT-container wel weer geledigd?

Zodra de temperatuur overdag weer boven het vriespunt uitkomt zal weer gestart worden met de inzameling van GFT-afval. Voor de meest actuele informatie raadpleeg www.rd4.nl of houd de lokale media in de gaten. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Rd4-servicepunt via (045) 543 71 00 of mail naar info@rd4.nl.