Wageningen Universiteit en Researchcentrum RIKILT, onderdeel van Wageningen UR
persbericht / nr. 05 - 2010

Misbruik van prohormonen in veehouderij aantoonbaar

Wageningen - Met de juiste onderzoeksmethodes is het mogelijk om misbruik van prohormonen in de veehouderij aan te tonen. Dit staat in het proefschrift van Jeroen Rijk, werkzaam bij RIKILT, onderdeel van Wageningen UR. Rijk promoveert op 3 december 2010 aan de Wageningen University.

In de Europese Unie is het gebruik van groeibevorderaars in de veehouderij verboden. Tijdens controles van veehouderijbedrijven worden inspectiediensten echter soms geconfronteerd met preparaten die zogenaamde prohormonen bevatten. Prohormonen hebben geen of geringe directe hormonale activiteit maar hebben wel hormonale effecten na omzetting in het lichaam.

De screeningsmethodes die Rijk heeft ontwikkeld, staan in zijn proefschrift 'Hormonal effects of prohormones'. Prohormonen in diervoeders konden worden aangetoond door de omzetting ervan in het laboratorium na te bootsen. Deze technieken leiden tot een toename van hormonale activiteit en een positieve uitslag in bioassays die deze hormonale activiteit kunnen meten.

Ook onderzocht Rijk de bruikbaarheid van zogenaamde profileringstechnieken. Vergelijking van chemische profielen in urine, of genexpressie profielen in lever, lieten grote verschillen zien tussen niet behandelde en met prohormoon behandelde dieren. Op basis van deze verschillen kan misbruik van prohormonen in de praktijk snel worden aangetoond.

Het proefschrift laat verder zien dat deze nieuwe methodes kunnen bijdragen aan het terugdringen van het proefdiergebruik. Nieuwe (pro)hormonen kunnen namelijk eerst in het laboratorium worden geëvalueerd op bioactiviteit, metabolisme en genexpressie. Nu gebeurt dat nog met behulp van dierproeven.
Wageningen Universiteit en Researchcentrum