Provincie Drenthe

Fruithof, gemeente Borger-O

Evaluatieverslag BUS-sanering locatie Camping De Fruithof, gemeente Borger-O

Gedeputeerde staten van Drenthe delen mee dat zij op 18 oktober 2010 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Camping De Fruithof van de BUS-sanering categorie immobiel (artikel 1.2a) op de locatie Camping De Fruithof, Melkweg 2 te Klijndijk, gemeente Borger-Odoorn.

De saneringslocatie is gesaneerd volgens de saneringsdoelstellingen genoemd in het BUS en geschikt voor de gebruiksfunctie recreatie. In totaal is 153 m³ verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Hiervan was 55 m³ sterk verontreinigd.

Op grond van artikel 39c van de Wet bodembescherming hebben gedeputeerde staten ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot 7 januari 2011 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. Afdeling Bestuur en Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 25 november 2010 tot 7 januari 2011 ter inzage:

* bij de provincie Drenthe, Lauwers 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

* bij de gemeente Borger-Odoorn, in het gemeentehuis van Exloo (balie VROM) tijdens de openingsuren of na telefonische afspraak ((0591) 53 52 32).

Tijdens de feestdagen zijn het provinciehuis en de dependance aan Lauwers 1 van 27 december 2010 tot en met 2 januari 2011 gesloten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. Ratering telefoonnummer (0592) 36 58 24.