Gemeente Ermelo


Groenste zwembad van Nederland?

Zwembad Calluna heeft zich kandidaat gesteld voor de titel `Groenste zwembad van Nederland'. De vakjury heeft 4 zwembaden, waaronder Calluna, genomineerd.
Op woensdag 1 december maakt de vakjury de winnaar bekend. De vakjury beoordeelt de zwembaden onder andere op criteria zoals energieverbruik, waterverbruik, grondstoffen, verkoopproducten en mobiliteit. Het `Groenste zwembad van Nederland' ontvangt een bijzondere prijs; het Groene Startblok. Ook vindt de verkiezingsbijeenkomst `Zwembad van het jaar' op vrijdag 17 december plaats in het `Groenste zwembad van Nederland'.

Duurzaamheid
Sportcentrum Calluna is gebouwd in 1975 en in 1990 gerenoveerd en uitgebreid tot zijn huidige vorm. Zwembad Calluna behoort tot de meest energiezuinige accommodaties van Nederland. Met de installatie van de zoutelektrolyse en Calluna als Bio Energie Centrale loopt Calluna voorop in duurzaamheid. Daardoor heeft het zwembad zich ook kandidaat gesteld voor de verkiezing van het `Groenste zwembad van Nederland'.

Bio Energie Centrale
In december 2005 nam zwembad Calluna de eerste Bio Energie Centrale in zijn soort in Nederland in gebruik. Deze centrale wekt groene elektriciteit op door de verbranding van bio olie vervaardigd uit restmateriaal uit de voedingsmiddelen industrie. Vijftien procent van de opgewekte elektriciteit wordt afgenomen in het sportcentrum en 85% wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De motorwarmte en de warmte uit de uitlaatgassen worden voor het grootste gedeelte nuttig gebruikt voor de verwarming van o.a. lucht en water in het sportcentrum. Op deze wijze wekt het gemeentelijke sportcentrum Calluna groene stroom op voor 1507 huishoudens en wordt de CO2 uitstoot met 3157 ton verminderd. Een forse milieuwinst! Naast de milieuwinst levert de installatie ook een financieel voordeel op in de exploitatielasten. Zoutelektrolyse
Deze zomer is bij zwembad Calluna een zoutelektrolyse installatie geïnstalleerd Dit is een milieuvriendelijke techniek om het zwemwater te desinfecteren zonder toevoeging van chloor en andere chemicaliën. Met de ingebruikname van de zoutelektrolyse wordt ook de luchtkwaliteit verbeterd en behoort de chloorlucht in het zwembad tot het verleden. Een ander voordeel is er geen chloortransport meer nodig is.