Gemeente Voerendaal


\ 30/11/2010 - Winterdienst van start
Vanaf deze maand is de winterdienst weer van kracht in Voerendaal. Deze dienst loopt tot en met maart 2011. Dat betekent dat de gemeente en Rd4 in die periode dag en nacht voor u paraat staan om (opkomende) gladheid te bestrijden op wegen en fietspaden.

Strooiroutes
Het is praktisch niet te doen om Voerendaal geheel sneeuwvrij te maken en te houden. De gemeente moet prioriteiten stellen, waarbij milieu en verkeersveiligheid voorop staan. Voor de komende winterperiode zijn de bestaande strooiroutes bijgesteld, deze zijn nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. Naar aanleiding van de bevindingen uit seizoen 2009-2010 zijn nog enkele verbeteringen aangebracht. Daarnaast krijgt de buitendienst van de gemeente dit jaar voor het eerst extra ondersteuning van RD4 om met name de gebiedsontsluitingswegen te bestrooien. Op alle hoofdwegen en wijkontsluitingswegen (zowel rijbanen als fietspaden) wordt gestrooid. De gebiedsontsluitingswegen zullen ook preventief worden gestrooid. Er wordt naar gestreefd om binnen anderhalf uur de routes bestrooid (en bij sneeuwval ook geschoven) te hebben. Bij extreme winterse omstandigheden, aanhoudende sneeuwval of ijzel geldt deze termijn overigens niet.

Waar wordt niet gestrooid?
De gemeente strooit de trottoirs, voetpaden en verkeersluwe binnenwegen niet mee. De gemeente doet een beroep op iedere burger om zijn steentje bij te dragen en in ieder geval het trottoir rondom of langs de eigen woning goed begaanbaar te houden.

Preventietips

* Houd het weerbericht dagelijks in de gaten;
* IJs op de autoruit? Dan is de kans op gladheid groot;
* Houd bij koud weer altijd rekening met (plaatselijke) opvriezing van het wegdek, bijvoorbeeld op windluwe plekken of op bruggen;
* Pas uw rijgedrag aan de winterse omstandigheden aan;
* Overweeg de aanschaf van winterbanden voor uw auto;
* Haal nooit een strooiwagen in.

Zout
Zakken strooizout zijn te koop bij de Rd4-kringloopwinkels in Heerlen en Kerkrade.

Kijk voor adressen op de Rd4-afvalwijzer of op http://www.rd4.nl/. Meer informatie en routes
Vastgestelde routetekeningen liggen in de leeskamer van het raadhuis ter inzage. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de gemeente Voerendaal, 045 575 33 99.