Milieudienst Rijnmond

Voorlichtingsbijeenkomst `dubbele winst' voor energiebesparing voor groothandels met koel- en vriesinstallaties

30.11.2010 10:00

Eind november 2010 vond bij de DCMR de voorlichtingsbijeenkomst `dubbele winst' plaats. Deze bijeenkomst richtte zich op energiebeparingsmogelijkheden voor groothandels met koel- en vriesinstallaties. Bij de bijeenkomst waren twaalf vertegenwoordigers uit deze branche aanwezig.

Doel bijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst is kennis over te brengen bij bedrijven over energiebesparing en wat daarmee (financieel) te winnen is, maar ook bijvoorbeeld over zoeken naar alternatieven voor koelmiddelen die in de toekomst niet meer gebruikt mogen worden. Hiermee wordt het vervolgtraject voor alle betrokken partijen gemakkelijker en door de extra kennis wordt de bereidheid bij de bedrijven groter om te investeren in het besparen van energie. Verder wordt de interactie tussen de aanwezige bedrijven en tussen de bedrijven en de toezichthouders van de DCMR bevorderd. De aanwezige bedrijven ervoeren de uitwisseling en contact leggen als (zeer) positief.

Boodschap

De bedrijven werden op de hoogte gebracht van de toezichtrol van de DCMR, waarbij alle bedrijven worden bezocht en te maken krijgen met wettelijke verplichtingen. Een aantal bedrijven gaf aan dat zij de invulling van de toezichtrol door de DCMR de laatste jaren hebben zien veranderen naar een vorm waarin meer wordt meegedacht. Dit wordt bijzonder gewaardeerd en heeft een duidelijke meerwaarde. De aanwezige experts en praktijkdeskundigen blijken het er (in meerderheid) over eens te zijn dat de toekomst voor het koelen ligt bij de `natuurlijke koudemiddelen' zoals ammoniak (NH3) en koolstofdioxide (CO2). Het is niet mogelijk om standaard maatregelen te stellen om energie te besparen bij koel- en vriesinstallaties. Zo hangt het van het opgeslagen product af welke technische maatregelen genomen kunnen worden en zijn de mogelijkheden voor het beter inregelen van de koeling zeer afhankelijk van de soort en de capaciteit van de aanwezige installatie.

Nadat alle bedrijven uit deze groep bezocht zijn door de toezichthouders van de DCMR, wordt per bedrijf bekeken welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. Door de complexiteit van het besparen van energie bij deze installaties gebeurt dit in nauwe samenspraak met de bedrijven.

Waar kunnen geĂŻnteresseerden terecht?

Meer weten over het toezichtproject van de DCMR en hoe dit in elkaar steekt? Neem contact op met de toezichthouder van uw locatie. Interesse in de mogelijkheden die het Rotterdam Climate Initiative biedt, (zoals de Milieubarometer) of inhoudelijke vragen over het besparen van energie bij koel- en vriesinstallaties, neem contact op met Willem de Neve van de DCMR, telefoon 010 - 246 80 43.