Gemeente Bolsward


Nieuws
30-11-10

Vaarverbod ingesteld voor Friese vaarwegen

Vanaf 29 november is er een vaarverbod van kracht voor de provinciale en niet-provinciale vaarwegen. Het vaarverbod geldt tot nader bericht. Met het vaarverbod wil de provincie Fryslân de aangroei van ijs de ruimte geven. De komende dagen wordt overdag en 's nachts vorst verwacht. Na woensdag wordt strenge nachtvorst voorspeld. Het instellen van het vaarverbod betekent niet dat het ijs veilig is om er op te schaatsen.
Uitzonderingen op het vaarverbod zijn het Prinses Margrietkanaal, het Van Harinxmakanaal, de oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden, het verbindingskanaal tot Industriebrug in Harlingen, de Houkesleat, het Johan Frisokanaal (traject Prinses Margrietkanaal - industriehaven Heeg), de Wijde Wijmerts (traject Johan Frisokanaal - brug Osingahuizen), en de vaarwegen naar Drachten en Heerenveen. Het vaarverbod geldt hier niet, omdat het belangrijke verbindingen zijn voor de beroepsvaart. Bij aanhoudende vorst kan het vaarverbod worden uitgebreid.

De veiligheid op het ijs is een verantwoordelijkheid van de IJswegencentrales en de gemeenten die het ijs vrijgeven voor toertochten en wedstrijden. Voordat tot het instellen van een vaarverbod wordt overgegaan, vindt overleg plaats met de Friesche IJsbond en Wetterskip Fryslân.