Gemeente Eindhoven

Winternoodregeling maatschappelijke opvang van kracht Nu de vorst zijn intrede heeft gedaan, hebben de partners die zorgdragen voor de opvang van dak- en thuislozen (Stedelijk Kompas) de nodige voorbereidingen getroffen. Zo is er een winternoodregeling opgesteld die ingaat als de gevoelstemperatuur langer dan twee nachten achtereenvolgens daalt tot -5 graden Celsius of minder. Uitgangspunt van deze regeling: niemand hoeft buiten te slapen.

De winternoodregeling bestaat uit twee onderdelen. Allereerst gaat het om een uitbreiding van het aantal slaapplaatsen bij de nachtopvang van Neos en Novadic-Kentron met respectievelijk vijftien en zes bedden. Zolang de noodregeling geldt, bekijkt men dagelijks of verdere uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is.

Benaderen buitenslapers

Daalt de gevoelstemperatuur tot -10 graden Celsius of minder, dan zoeken Politie en hulpverlening buitenslapers actief op en verwijzen of begeleiden ze hen, zo nodig met dwang, naar de nachtopvang. De Eindhovense Klankbordgroep Dak- en thuislozen (KDET) heeft aangegeven mee te willen helpen bij het toeleiden van deze buitenslapers naar de opvang.

Telefoonnummer

Indien burgers van Eindhoven zich tijdens de vorstperiode zorgen maken over daklozen die zij tegenkomen in de stad, kunnen zij contact opnemen met de Politie Brabant Zuidoost: 0900 - 8844.