Nederlandse Zorgautoriteit


Verzekeraar mag weigeren bepaalde zorg bij ziekenhuis in te kopen

30-11-2010

Een verzekeraar mag weigeren bepaalde zorg van een ziekenhuis in te kopen. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een besluit op verzoek van een ziekenhuis. Dat had de NZa gevraagd een verzekeraar een verplichting op te leggen omdat die weigerde bepaalde zorg bij het ziekenhuis in te kopen. De NZa wijst dat verzoek af, omdat de verzekeraar met haar weigering geen publiek belang schaadt en consumenten niet benadeeld worden.

Het ziekenhuis kondigde eerder dit jaar aan dat het met een voor hem nieuwe behandelmethode wilde beginnen. De verzekeraar liet het ziekenhuis vervolgens weten dat zij die zorg niet bij hem zal inkopen. In haar afwijzing wijst de NZa erop dat een verzekeraar op grond van prijs en/of kwaliteitsoverwegingen kan selecteren welke zorg zij inkoopt voor haar verzekerden. De verzekeraar mag daarbij extra eisen stellen aan de zorg.

De NZa kan pas een verplichting opleggen aan een partij met aanmerkelijke marktmacht als de publieke belangen daarmee gediend zijn. Het gaat dan om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor consumenten. Daarvan is in dit geval geen sprake. De benodigde zorg is in de regio beschikbaar.
De verzekeraar heeft hiermee haar rol als selectieve inkoper van zorg opgepakt. De NZa vindt dat zowel verzekeraars als zorgaanbieders het contracteerproces zorgvuldig en transparant moeten laten verlopen.