D66

dinsdag 30 november 2010

D66 en GroenLinks willen openbaarheid giften politieke partijen

D66 en GroenLinks dienen vandaag een initiatiefwetsvoorstel in waarmee politieke partijen en bewegingen transparantie moeten bieden in de financiering. Giften van EUR 1.500,- of meer moeten openbaar worden. Met meer transparantie kan voorkomen worden dat personen of bedrijven invloed proberen te kopen op de parlementaire besluitvorming.

Transparantie

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi: "Wie als volksvertegenwoordiger, politieke partij of beweging actief is moeten transparant zijn in de giften die zij krijgen om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Politieke partijen moeten streven naar maximale transparantie in hun financiën. We moeten voorkomen dat het publieke beeld ontstaat dat politieke invloed gekocht kan worden".

Stichtingen

D66 en GroenLinks willen dat de openbaarheid niet alleen gelden voor politieke partijen, maar ook voor natuurlijke personen aanverwante bewegingen, organisaties en BV's die parlementaire vertegenwoordiging nastreven. Op dit moment moeten alleen giften van bedrijven boven 4500 euro openbaar worden gemaakt.

Europa

D66-Kamerlid Gerard Schouw: "Nederland is bijna het enige land in Europa waar de financiering van politieke partijen niet transparant is. En waarom eigenlijk? Mensen moeten kunnen controleren van wie politieke partijen hun geld krijgen".

Wetsvoorstel

Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst beloofde vorig jaar op aandringen van GroenLinks een gelijkluidend wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen, maar actie is tot nu toe uitgebleven. Een wetsvoorstel werd in 2009 door Femke Halsema aangekondigd. GroenLinks en D66 verwachten een meerderheid in de Tweede Kamer voor het voorstel.