Provincie Noord-Holland

Provincie stimuleert schone lucht

30 november 2010 -

De provincie wil de luchtkwaliteit in Noord-Holland verbeteren door initiatieven als schoon vervoer en schoon goederentransport te stimuleren. Hiervoor stelt de provincie ook in 2011 EUR 1 miljoen euro beschikbaar.

Vanaf 1 december 2010 kunnen gemeenten, instellingen en bedrijven subsidie aanvragen. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor de uitvoeringsregeling `Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2011' vastgesteld.

"Schone lucht is belangrijk. Met deze regeling heeft de provincie de afgelopen jaren veel goede initiatieven kunnen ondersteunen, zoals de overstap van diesel en benzine naar biogas en aardgas voor bedrijfswagens. Dat hopen we in 2011 weer te doen", aldus gedeputeerde milieu Bart Heller.

Voor de periode 2007 - 2011 heeft de provincie in totaal EUR 5 miljoen gereserveerd. Naast de overstap naar biogas en aardgas heeft de provincie onder meer subsidie gegeven voor de aanschaf van elektrische bedrijfsauto's, rondvaartboten op aardgas en projecten van goederentransport met schonere grachtenschepen.

De regeling is één van de maatregelen die de provincie neemt om samen met Rijk en gemeenten te werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Meer informatie over de subsidieregeling en de andere maatregelen is beschikbaar bij het digitaal loket op deze website.
---