Nieuw-Vlaamse Alliantie
Staten-Generaal voor Inburgering en Integratie

klok 29 november 2010

Op maandag 29 november 2010 vond in Leuven, op initiatief van minister van Inburgering Geert Bourgeois, de eerste Staten-Generaal voor Inburgering en Integratie plaats.

De Staten-Generaal bracht meer dan 220 vertegenwoordigers van het middenveld, de integratie- en inburgeringsector, de onderwijswereld, werkgeversorganisaties, vakbonden, organisaties van nieuwe Vlamingen, lokale besturen, beleidsmakers en academici samen. De bedoeling was om concrete, realistische en constructieve aanbevelingen te doen om het integratiebeleid de komende jaren verder vorm te geven.

Minister Bourgeois: "We zijn in Vlaanderen ondertussen 12 jaar bezig met inburgeringsbeleid. We moeten het tijdperk van alleen maar concepten en algemene beschouwingen achter ons laten en het tijdperk van concrete actie verder uit werken."

Sinds 2006 hebben zich al meer dan 65.000 nieuwkomers gemeld in Vlaanderen. Al bijna 54.000 hebben een inburgeringsattest. Ieder jaar volgen ongeveer 60.000 mensen een cursus Nederlands. Nieuwkomers leveren dus inspanningen en ook bij de zogenaamde tweede generatie zijn succesverhalen te noteren. Inan Akbas, schrijver en uitgever, is zo'n succesverhaal te noemen en kwam op de Staten Generaal getuigen.

Volgens minister Bourgeois is integratie een gedeelde verantwoordelijkheid van de nieuwe en de `oude' Vlamingen.

De minister wil af van het wij-zij verhaal en wil naar een ons-verhaal: "Daarom wil ik ondermeer de `inburgeringsmaatjes' invoeren waarbij een Vlaming op vrijwillige basis een nieuwkomer wegwijs maakt in Vlaanderen. Op die manier kunnen de nieuwkomers een sociaal netwerk opbouwen en kunnen ze hun Nederlands oefenen. Uit studies blijkt trouwens dat nieuwkomers met een Vlaamse kennissenkring veel makkelijker kansen krijgen in onze samenleving."

Uit de reacties op de aanbevelingen van de professoren, bleek ook dat heel veel organisaties in Vlaanderen (scholen, verenigingen, vakbonden, etc) een grote vrijheid hebben in het bepalen van hun doelstellingen. Gedeelde verantwoordelijkheid vertalen in concrete acties is dus zeker een haalbare kaart.

De minister ziet ook een grotere rol weggelegd voor de lokale besturen. Steden en gemeenten staan het dichtst bij de bevolking en moeten van de Vlaamse Overheid steun krijgen voor het inburgeringsbeleid. Zo moeten er meer lokale integratiediensten en meer lokale initiatieven komen.

Minister Bourgeois: "De uitdaging is momenteel om iedereen aan te moedigen deel te nemen aan onze samenleving. De lokale besturen zijn het best geplaatst om de nieuwe Vlamingen te betrekken in ons verenigingsleven, in de buurt, in het onderwijs..."

Minister Bourgeois maakt het onderscheid tussen publieke en private cultuur. "Mensen moeten aan de grens hun cultuur en verleden niet uitwissen. Maar ze komen hier wel in een publieke cultuur, een samenleving terecht die gebaseerd is op rechten en vrijheden, gelijkheid van man en vrouw, niet-discriminatie op grond van seksuele geaardheid enzovoort. Het is belangrijk dat nieuwkomers de Vlaamse publieke cultuur erkennen en er aan deelnemen. Alleen zo kunnen ze de evolutie van die publieke cultuur mee bepalen."

De Staten-Generaal werden afgesloten met een gesprek tussen ministers Geert Bourgeois, Philippe Muyters, Pascal Smet en Jo Vandeurzen. Auteur(s): Geert Bourgeois, Viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Contactinfo:

Chris Michel, woordvoerder Tel: 02/552 69 80 - GSM: 0495/54 61 10 E-post: chris michel vlaanderen be