Gemeente Hellevoetsluis


Een nieuw pand voor het Centrum voor Jeugd en Gezin!

Momenteel is het Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd aan de Vliedbergstraat 1 in Hellevoetsluis. In april 2011 zal het Centrum voor Jeugd en Gezin verhuizen naar De Vliet 2. Op woensdag 24 november hebben Careyn, CJG Rijnmond, de GGD en de gemeente een intentieovereenkomst ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over de huisvesting. Daarnaast is de gemeente met de verhuurder van De Vliet 2 een huurovereenkomst aangegaan voor vijftien jaar. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een laagdrempelig inlooppunt waar ouders en jongeren met al hun vragen over opgroeien en opvoeden terecht kunnen.

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken diverse partijen samen zoals Careyn, CJG Rijnmond en de GGD. Voor onder andere de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (waaronder het `consultatiebureau') en 4-19 jaar, het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk kunt u terecht bij het CJG. De komende maanden wordt het pand aan De Vliet 2 verbouwd, zodat u per
1 april 2011 voortaan naar dit adres toe kunt voor al uw vragen rondom opvoeden en opgroeien. In de regionale kranten kunt u de komende maanden meer lezen over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als u nu al gebruik wilt maken van het CJG, kunt u bellen naar (0181) 32 65 39 of een mail sturen naar het CJG Hellevoetsluis: info@cjghellevoetsluis.nl.

11/29/2010