Artsen zonder Grenzen

Aidsbestrijding krijgt dubbele klap

30-11-2010

Handen af e-mailactie De strijd tegen aids krijgt een dubbele klap toegediend. De prijs van nieuwe medicijnen rijst de pan uit en tegelijkertijd wordt er minder geld gegeven. Dit betekent dat nieuwe behandelmethoden niet kunnen worden ingevoerd en dat mensen in ontwikkelingslanden uitgesloten worden van nieuwe wetenschappelijke vindingen. En dat terwijl er nieuwe inzichten zijn waarmee er grote stappen gemaakt kunnen worden, aldus medische noodhulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Wij roepen het publiek wereldwijd op met Wereldaidsdag in actie te komen.

Nieuwe behandelmethode

`In Lesotho heeft Artsen zonder Grenzen een nieuwe behandelmethode ingevoerd die veelbelovende resultaten oplevert. Bijvoorbeeld dat je ervoor kunt zorgen dat er tweederde minder mensen doodgaan als zij in een vroeger stadium aidsmedicijnen slikken. Betaalbare medicijnen en een grootschalige aanpak zijn cruciaal in de wereldwijde strijd tegen aids. Als medische noodhulporganisatie vinden wij het onbegrijpelijk dat de internationale gemeenschap toelaat dat de vooruitgang in aidsbestrijding in gevaar komt,' aldus Hans van de Weerd, directeur van Artsen zonder Grenzen.

© Isabel Corthier Minder sterfte en minder doorgave virus

De nieuwe behandelmethode volgt een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie: patiënten moeten nieuwere medicijnen krijgen en in een vroeger stadium met aidsremmers beginnen. Hiermee kan een doodsklap door een bijkomende infectie, zoals tuberculose, voorkomen worden. Artsen zonder Grenzen heeft deze aanpak in het hiv/aidsproject in Lesotho ingevoerd en de resultaten zijn zeer goed: 68% minder patiënten overlijden, 27% minder mensen krijgen bijkomende ziekten en er hoeven minder mensen voor verpleging worden opgenomen (63%). Uit andere onderzoeken in Afrika blijkt dat een vroege behandeling met aidsremmers ook tot een aanzienlijke afname in doorgave van het hiv-virus leidt: 92% minder (via heteroseksueel contact).

Gelden lopen terug

Tegelijkertijd lopen gelden voor organisaties die een belangrijke rol hebben in de aidsbestrijding terug. Zo heeft het Global Fund, een internationaal onafhankelijk fonds dat fondsen werft bij landen (waaronder Nederland) en institutionele donoren, slechts 58,5% toegezegd gekregen van de 15 miljard euro (20 miljard dollar) die er nodig is.

Handelsplannen tegen goedkopere medicijnen

Ook zijn er handelsplannen die producenten van merkmedicijnen oneerlijke voordelen geeft ten opzichte van fabrikanten van generieke, en dus goedkopere, medicijnen. Zo is de Europese Unie bezig met het afsluiten van een handelsovereenkomst met India, de grootste leverancier van generieke medicijnen voor ontwikkelingslanden. India's patentwet laat nu het belang van de volksgezondheid prevaleren boven dat van economisch gewin. Grote internationale farmaceuten hebben meermalen juridische stappen ondernomen om deze patentwet ongeldig te laten verklaren. Nu neemt de Europese Unie deze rol over door in het handelsverdrag met India bepalingen op te nemen die effectief de productie van generieke medicijnen, en dus ook van de nieuwe aidsmedicijnen, de kop indrukt.

E-mailactie: voorkom deze handelsplannen

Hans van de Weerd: `Wij vragen de steun van het Nederlandse publiek: help ons deze handelsplannen te voorkomen. Ga naar www.artsenzondergrenzen.nl/actie en stuur een e-mail naar de Europese Unie!'.

Help ons naar de 5.000 e-mails. Doe mee aan onze e-mailactie!