Ingezonden persbericht


Uitreiking Sportraadpenning. Alkmaar in 2011

Sportraad Alkmaar wil ook in 2011 de Sportraadpenning uitreiken. Deze penning is tot nu toe voorbehouden geweest aan mensen die zich binnen het bestuur van de Sportraad verdienstelijk hebben gemaakt. Wij willen de reikwijdte van deze waarderingsprijs uitbreiden! Vorig jaar hebben we daarmee een start gemaakt en is de Sportraadpenning uitgereikt aan de heer Hans van der Leeden van Badmintonclub Oudorp voor zijn verdiensten binnen deze vereniging. OPROEP:
Lopen er mensen binnen uw vereniging rond, die bijvoorbeeld al jarenlang actief zijn voor uw club of zich op een andere wijze hebben onderscheiden, meld het ons! Mail dit voor eind januari 2011 aan ons door met de volgende informatie: naam en geboortedatum van de kandidaat en een duidelijke omschrijving van de reden waarom u denkt dat de betreffende persoon in aanmerking komt voor de felbegeerde penning! Vermeld ook het telefoonnummer en e-mailadres van uw contactpersoon.