Rijksvoorlichtingsdienst

Halfjaarlijkse afspraken over ruimte en infrastructuur

Rijk en regio hebben tijdens de halfjaarlijkse gesprekken afspraken gemaakt over ruimte en infrastructuur. Hoofdpunten dit najaar zijn een verdeling van 21 miljoen euro voor regionale fietspaden en het een besluit voor een hogere spoorbrug bij Lemmer zodat de binnenvaart een betere doorgang heeft. Verder is afgesproken 38 miljoen euro te investeren in quick wins voor de bereikbaarheid van Haaglanden.

Twee keer per jaar spreken minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met acht landssdelen over de uitdagingen op het gebied van ruimte en infrastructuur. Dit zijn de MIRT-gesprekken.

Geld voor regionale fietspaden

Tijdens de MIRT overleggen is de subsidie van 21 miljoen euro voor regionale fietsroutes verdeeld. Doel van deze subsidie is om de fiets aantrekkelijker te maken voor het woon-werk verkeer. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen bereid zijn om tot 15 kilometer te fietsen als er goede fietsroutes beschikbaar zijn. Deze afstand is vrijwel gelijk aan de gemiddelde woon-werk afstand. Binnen de steden zijn fietsroutes goed geregeld, maar tussen steden ontbreken vaak de schakels voor goede verbindingen. Daarom wordt nu geïnvesteerd in goed wegdek, bewegwijzering en verlichting en waarnodig fietsbruggen en tunnels. In totaal ontvangen 16 regionale fietsroutes een subsidie afkomstig uit de Mobiliteitsaanpak 2008. Zie de bijlage voor de routes.

Vaarweg Lemmer

Rijk en regio hebben overeenstemming bereikt over vervanging van de spoorbrug Zuidhorn (inclusief bochtverruiming). De spoorbrug wordt verhoogd en verbreed, waardoor grotere schepen gebruik kunnen maken van de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. Daarmee kan de vaarweg beter worden benut en wordt het vervoer over water nog aantrekkelijker. De werkzaamheden starten in 2011 en zijn naar verwachting in 2015 gereed. De totale kosten van de spoorbrug en bochtverruiming bedragen 46 miljoen, waarvan het rijk 36 miljoen euro betaalt.

38 mln voor bereikbaarheid Haaglanden

Het rijk en regio investeren gezamenlijk 38 miljoen euro in quick wins voor de bereikbaarheid Haaglanden. Dit geld wordt geïnvesteerd in zowel weg, OV en fiets infrastructuur. Enkele voorbeelden van de 18 maatregelen zijn de volgende. Er komt meer verkeersmanagement op de hoofdroutes door de stad en ook wordt de aansluiting van de N14 op de A4 verbeterd. Daarnaast worden de PenR voorzieningen ge-upgrade bij de (tram)stations Voorburg, Forepark en Uithof en de fietspaden in Rijswijk verbeterd. De werkzaamheden beginnen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee jaar.

Noot voor redacties (