Bond tegen het Vloeken

30 11 10 - Bond geeft antwoord op vragen over scheld- en vloekwoorden

VEENENDAAL - De Bond tegen het vloeken gaat in de jongste nieuwsbrief in op een aantal vragen, die vaak aan de Bond worden gesteld. Niet altijd is duidelijk of het om scheld- of vloekwoorden gaat. Ook geeft de Bond tips hoe je het best op vloeken kunt reageren: zoek een goede gelegenheid, probeer vragen te stellen en zeg iets met je houding.

De Bond zegt het belangrijk te vinden in de nieuwsbrief in te gaan op een aantal vragen. Ook de Bond krijgt () vragen, zowel van donateurs, als van belangstellenden maar zeker ook van vertegenwoordigers van de media. Nadenken over wat we doen en waar we voor staan, is dan ook erg belangrijk. Een gemiddelde Nederlander maakt geen onderscheid meer tussen vloeken en schelden Het kan zijn dat iemand van een scheldwoord zegt dat het een vloek is en omgekeerd. Volgens de Bond is vloeken is het misbruiken van Gods naam, de naam van Jezus en/of een zelfverwensing uitspreken. Schelden is iemand, meestal op heftige of ruwe toon met krenkende of verwijtende woorden uitmaken voor iets lelijks, aldus de Bond die daarmee emeritus hoogleraar Nederlandse Lexicologie prof. P. van Sterkenburg citeert.

In de nieuwsbrief blikt de Bond tegen het vloeken ook terug op het in de zomer gehouden kinderboekenonderzoek. De Bond constateerde dat een aantal kinderboeken dit jaar opvallend veel grof taalgebruik bevat. De Bond noemt dat jammer omdat, volgens de Bond auteurs in staat zijn om emotie en agressie te omschrijven zonder daarbij scheld- en vloekwoorden te gebruiken en het de doelstelling van de Bond, om kinderen respectvol met taal te laten omgaan, niet ten goede komt.

Contactgegevens
Bond tegen het vloeken
Postbus 362
3900 AJ Veenendaal

Telefoon: 0318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

ANBI