Frugi Venta (Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland)


30-11-2010
Agnes van Ardenne voorgedragen voor PT-voorzitterschap

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) draagt Agnes van Ardenne voor ter benoeming als PT-voorzitter. Vanochtend stemde het bestuur in met deze kandidaat van de benoemingsadviescommissie. Als Hare Majesteit de Koningin de voordracht omzet in een benoeming, start Van Ardenne per
1 juli 2011 in de functie.

Bart Bruggeman, vice-voorzitter van het PT, noemt Van Ardenne bij uitstek geschikt voor het voorzitterschap van het PT. "Zij zal de brug kunnen slaan tussen het PT als instituut van en voor de tuinbouw en de praktijk van de ondernemers en werknemers. Deze tuinderdochter heeft brede kennis van en ervaring in onze sector en is met verstand, hart en ziel verknocht aan de tuinbouw. Daarnaast heeft ze ook bewezen over bestuurlijke kwaliteiten te beschikken."

Publiek belang
Van Ardenne voerde vele jaren namens de CDA-fractie van de Tweede Kamer het woord over de toekomst van de tuinbouw. "Dat was in de negentiger jaren, geen makkelijke tijd voor de Nederlandse tuinders. Nu is de sector weer in woelige tijden. De concurrentie is scherp, de overheid trekt zich op tal van terreinen terug. En dan is het mooi, dat er een sterk Productschap is, waar het publieke belang, zoals gezond voedsel, minder CO2-uitstoot en minder verbruik van energie en water, wordt verbonden met het belang van het voortbestaan van de Nederlandse bedrijven", aldus Van Ardenne.

Samenwerking
Volgens haar breekt internationaal het besef door, dat publiek-private samenwerking voor de land- en tuinbouw essentieel is om de sector overeind te houden en om de wereld te kunnen blijven voeden. Van Ardenne: "De dynamiek van de tuinbouw, het internationale ondernemen en de vernieuwingsdrang van de tuinders spreken mij zeer aan. Ik zal graag de komende jaren als voorzitter mijn ervaring en netwerken ten dienste willen stellen van de aangeslotenen van het Productschap."