Gemeente Haren

Einde drinkwaterwinning Haren


1 januari 2011

30/11/2010

Waterbedrijf Groningen beëindigt per 1 januari 2011 de drinkwaterwinning van pompstation Haren aan de Oosterweg 107 in Haren. De drinkwaterwinning en -productie in Haren wordt overgenomen door pompstation De Punt in Glimmen.

Waarom wordt gestopt met de drinkwaterwinning?
Het is op termijn niet meer rendabel om drinkwater in Haren te winnen. Om de kwaliteit van de winning de komende jaren op peil te houden moet er flink geïnvesteerd worden. Omdat er een alternatief voorhanden is - onze moderne drinkwaterwinning in De Punt - is besloten pompstation Haren te sluiten.

Wat merk ik als omwonende hiervan?
De drinkwaterwinning vindt plaats op een diepte van ca. 100 meter onder het maaiveld. Als gevolg van de stopzetting van de waterwinning veranderen de waterstromen op deze diepte. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen voor de ondiepe grondwaterstand (
Wat gebeurt er met het pompstation?
Het pompstation wordt de komende twee jaar nog gebruikt voor wateropslag en doorlevering naar de klant. Na de renovatiewerkzaamheden op pompstation De Punt wordt ook deze taak afgebouwd.

Wat als ik toch iets denk te merken van de stopzetting?

De gemeente is verantwoordelijk voor het ondiepe waterbeheer in haar gebied en treedt op als eerste aanspreekpunt voor haar bewoners. Overigens krijgen gemeente, waterschap en waterbedrijf bijtijds een signaal als de ondiepe grondwaterstand in de gemeente continue verhoging laat zien. Daartoe zijn de gegevens van zogenaamde peilbuizen beschikbaar die verspreid over het gebied de ondiepe grondwaterstand gedurende langere periode meten.

Welke rol heeft de gemeente, het waterschap en het waterbedrijf? De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in uw gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat al het afvalwater via de riolering kan verdwijnen en beheert en onderhoudt de rioolbuizen in de grond. Tevens zorgt zij ervoor dat er in de gemeente voldoende oppervlaktewater is. Het waterschap zuivert het afvalwater, bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en zorgt ervoor dat wij in Nederland zonder natte voeten kunnen wonen. Uw drinkwaterbedrijf zorgt ervoor dat er op elk gewenst moment schoon water uit de kraan stroomt. Ze haalt water uit de grond of een rivier en maakt dit schoon. Het gezuiverde water gaat via leidingen in de grond naar uw huis.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie over het waterbeheer in Haren, dan kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 050-53 39 911.
Meer informatie over Waterbedrijf Groningen vindt u op www.waterbedrijfgroningen.nl