Gemeente Cranendonck


Vastgestelde koopzondagen voor 2011

In november 2010 zijn de detaillisten in de gemeente Cranendonck opgeroepen hun wensen voor de koopzondagen in 2011 kenbaar te maken. Op deze oproep is gereageerd door de Budelse Ondernemers Vereniging (BOV). Op basis van deze reacties heeft het college van burgemeester en wethouders voor de gemeente Cranendonck de volgende twaalf koopzondagen voor 2011vastgesteld:

20 maart 2011 actief Lente-koopzondag

25 april 2011
passief 2^ e Paasdag


01 mei 2011
actief Smokkelrally

08 mei 2011
passief Moederdag


02 juni 2011
passief Hemelvaart

13 juni 2011
passief 2^e Pinksterdag

28 augustus 2011
passief Budel-kermis

02 oktober 2011 actief Herfst-koopzondag

27 november 2011 actief St. Nicolaas-koopzondag

04 december 2011 passief St. Nicolaas-koopzondag

18 december 2011 actief Kerst-koopzondag

26 december 2011
passief 2^e Kerstdag

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 6 weken na datum van publicatie bezwaar maken. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck.