Warchild


War Child belegt niet

Het VARA-programma Uitgesproken berichtte maandag 29 november dat sommige goede doelen geld beleggen in wapens. Dat geldt niet voor War Child. War Child belegt helemaal geen geld.

Het geld dat War Child krijgt is bestemd voor de kinderen waar we mee werken. Zoals ook in ons jaarverslag staat, wil War Child "ervoor zorgen dat er geen verband bestaat tussen War Child aan de ene kant, en maatschappelijk onverantwoorde bedrijven aan de andere kant. Vanwege onzekerheid rondom investeringen en de inhoud daarvan, neemt War Child daarom geen aandelen in haar portefeuille op. Daarnaast is War Child van mening dat het onaanvaardbaar is om te speculeren met donaties."

War Child is transparant over de manier waarop we met het ons toevertrouwde geld omgaan. Daarom hebben we de redactie van Uitgesproken VARA alle gegevens verstrekt. En staat ons jaarverslag online, zodat iedereen kan lezen hoe War Child haar werk doet. Ons geld besteden we aan onze programma's met oorlogskinderen. Met financiële reserves beleggen we niet. Die zetten we op een spaarrekening.