Gemeente Beek


Een nieuw gezicht voor Beek

Gemeente voert nieuwe huisstijl in

Om de gemeentelijke dienstverlening verder te professionaliseren, wordt er binnen de gemeente Beek momenteel een nieuw dienstverleningsconcept geïmplementeerd. Onderdeel hiervan is de invoering van een nieuwe huisstijl per 1 januari 2011. Daarbij is voor een compleet nieuwe visuele uitstraling gekozen. Inwoners ontvangen volgende week al de eerste uiting in de nieuwe stijl: de gemeentegids / kalender 2011.

Afspraken over de manier waarop de gemeente naar buiten treedt

Een huisstijl bestaat uit afspraken over de manier waarop de gemeente Beek naar buiten treedt. Daarbij horen niet alleen zichtbare en visuele uitingen, maar ook bijvoorbeeld de manier waarop iemand aan de telefoon of aan de balie te woord wordt gestaan, de manier waarop brieven worden opgesteld, de nauwkeurigheid waarmee afspraken worden nagekomen. Idealiter versterkt een huisstijl datgene wat de gemeente Beek wil uitstralen. Het is als het ware een vertaling van de identiteit en waarden van een organisatie, waardoor deze identiteit en waarden herbevestigd worden.

Geheel nieuw gezicht

Het oude logo van de gemeente stamt uit 1989. Intussen heeft de gemeentelijke organisatie veel ontwikkelingen doorgemaakt. Het nieuwe gezicht straalt uit waar de gemeente vandaag de dag voor staat en past beter bij de huidige identiteit.

Nieuwe logo Beek, uw gemeente.

In de B komt alles samen

Centraal in de nieuwe identiteit staat de B van Beek. De B geeft het onderscheidend vermogen van Beek weer: de veelzijdigheid. De B bestaat uit twee vormen die een zachte ronding én een harde hoek hebben. Beek is groot én klein: van internationale luchthaven tot lokale speciaalzaakjes. Rond én vierkant: van sociaal bewogen tot strikt in het nakomen van afspraken. De tegengestelde vormen staan überhaupt voor de veelzijdigheid: Beek is stedelijk én landelijk, bedrijvig én groen, verstild én bruisend. Het oranje staat voor levensvreugde, genieten, kwaliteit van leven. Het paars eronder staat voor een gedegen fundament; de basis waar we samen voor zorgen en die randvoorwaardelijk is. De twee vormen staan niet los van elkaar, maar lopen in elkaar over: in de samensmelting zit de echte kwaliteit. Daar waar alles samenkomt en een relatie met elkaar aangaat, daar ligt de ware kracht van Beek. Sterker nog, pas door het samengaan van de twee vormen ontstaat de B. De B van Beek.

Beek, uw gemeente

Onder de B staat niet 'gemeente beek', maar 'Beek' en 'uw gemeente'. Dit is meer dan een toevoeging van de gemeente als afzender. Het geeft de gemeente Beek ook meteen een emotionele lading mee. Dit is niet zomaar een willekeurige gemeente, dit is 'uw gemeente'. De gemeente waar u een binding mee heeft en deel van uitmaakt. 'Uw gemeente' is ook heel persoonlijk; voor iedereen betekent Beek weer iets anders. We gaan voor mensgericht maatwerk om tegemoet te komen aan individuele wensen. We stellen de mens centraal, zodat er voor iedereen een eigen Beek is.

Gemeentegids/kalender 2011 in nieuwe stijl

Op 2, 3 en 4 december wordt de gemeentegids/kalender 2011 in de gemeente bezorgd. Dit is het eerste communicatiemiddel dat in de nieuwe stijl is opgemaakt. Dit jaar is, anders dan voorgaande jaren, de gemeentekalender opgenomen in de gemeentegids.

Â