Gemeente Berkelland

(voormalige) agrarische bedrijven ontvangen binnenkort voorstel voor bouwblok

Eigenaren (voormalige) agrarische bedrijven ontvangen binnenkort voorstel voor bouwblok

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied wordt voorbereid

Boerenerf

Eigenaren van (voormalige) agrarische bedrijven ontvangen binnenkort van de gemeente een voorstel voor hun bouwblok. Dat is het gebied op hun grondgebied waarbinnen ze - binnen het bestemmingsplan - iets mogen bouwen. Op dit moment is de gemeente bezig met het voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied en wil zij de bouwblokken van agrarische bedrijven daarin opnemen. Eigenaren kunnen op het voorstel van de gemeente reageren.

Grote omvang van buitengebied

In verband met de grote omvang van het buitengebied zal het versturen van de voorstellen in vier stappen gebeuren. De gemeente begint eerst met het buitengebied van de oude gemeente Neede. Daarna komen achtereenvolgens Borculo, Eibergen en Ruurlo aan bod. Iedereen mag op het voorstel van de gemeente reageren. Daarom zal dit alles enkele maanden duren.

Beoordeling

De gemeente beoordeelt alle informatie die zij ontvangt naar aanleiding van de voorstellen. Uiteindelijk neemt zij de bouwblokken op in het Voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied. De gemeente verwacht het Voorontwerpbestemmingsplan in het voorjaar van 2011 ter inzage te kunnen leggen.

Gevolgen Natuurbeschermingswet

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de zogenoemde `Uitgangspuntennotitie voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied' vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn in de afgelopen periode nog eens bekeken in verband met de wet- en regelgeving. Vooral de gevolgen van de Natuurbeschermingswet zijn hierin meegenomen.