Stadsdeel Amsterdam-Noord

Geveltuinen in Noord

30 november 2010

Amsterdam-Noord is een groen stadsdeel. Maar het kan altijd nog groener, vindt het stadsdeelbestuur. Dat kan onder andere door de aanleg van geveltuinen en het plaatsen van bloembakken op de stoep voor uw woning. Het versterkt het groene aanzicht van de straat en het vergroot de betrokkenheid van de bewoners bij hun woonomgeving.

Een geveltuin is een als tuin gebruikt reepje gemeentegrond, waarvan de maximale breedte 60 cm is gelegen langs of naast de gevel van de woning van een particulier. U hebt wel toestemming nodig om een geveltuintje aan te leggen. U kunt het daarna zelf aanleggen door het verwijderen van enkele stoeptegels, het vervangen van het zand door tuinaarde en wat mooie planten erin zetten.

Gratis

Voor 2011 biedt het stadsdeel aan om de basis voor een aantal geveltuintjes gratis aan te leggen, waarna bewoners het tuintje zelf vullen met planten en zelf onderhouden. De geveltuinen worden in het voorjaar aangelegd. Let op: het gaat om een beperkt aantal geveltuinen. Wie het eerst komt het eerst maalt!

Voor een aanvraag svp de volgende gegevens vermelden: o Naam, adres en woonplaats
o E-mailadres en telefoonnummer
o Schatting van de oppervlakte

De aanvraag zenden naar:
Stadsdeel Amsterdam-Noord
t.a.v.: afdeling Vastgoed
Postbus 37 608
1030 BB Amsterdam
Of via e-mail: vastgoed@noord.amsterdam.nl