Provincie Overijssel

Sterke verhalen op de baggertentoonstelling

30 november 2010

Vondsten van de baggerwerkzaamheden Buitengracht tentoongesteld

Gekoppeld aan de baggerwerkzaamheden in de Buitengracht van Deventer startte zondag 28 november in de Grote of Lebuïnuskerk de baggertentoonstelling.

Onderdeel van de tentoonstelling zijn zes schilderijen waarop baggervondsten zijn vastgelegd. Kunstenaar Prins Franken schreef voor vijf van deze schilderijen fictieve verhalen. Voor het zesde schilderij is een verhalenwedstrijd uitgeschreven waaraan iedereen kan deelnemen. Een online versie van de tentoonstelling is te zien op www.deventer.nl/mijnbaggerverhaal.

Verhalenwedstrijd

Om makkelijker en veiliger te kunnen baggeren, zijn alvast grote voorwerpen uit de gracht verwijderd. In de baggertentoonstelling zijn schilderijen van een aantal van deze voorwerpen opgenomen. Verroeste, vuile objecten die door Walter van Pijkeren zijn geschilderd. Kunstenaar en verhalenverteller Prins Franken bedacht bij vijf geschilderde voorwerpen een fictief verhaal. Deze verhalen zijn op de on- en offline tentoonstelling te beluisteren en te lezen. Voor één van de zes schilderijen is nog geen verhaal geschreven. Hiervoor is een verhalenwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan bij het schilderij van `de kluis' een creatief verhaal van ca. 400 woorden maken. De vijf beste inzendingen worden op de website gepubliceerd. Hier kan vervolgens iedereen op stemmen. Deelnemers maken kans op geldprijzen tot EUR 150,-. Op 7 februari worden de winnaars bekendgemaakt.

Baggerwerkzaamheden

In januari start het echte uitbaggeren van de Buitengracht in Deventer. Het opschonen is hard nodig: de gracht is in de loop der jaren `dichtgeslibd' en te ondiep geworden. De waterkwaliteit is daarom vooral in de warme zomermaanden onder het gewenste niveau. Het slib is bovendien vervuild. De gemeente Deventer, de provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland werken bij dit grote project samen aan een gezonde woon-, leef- en werkomgeving. Zomer 2011 moet de klus geklaard zijn.

Baggertentoonstelling bekijken

De baggertentoonstelling is tot 9 december te zien in de Lebuïnuskerk te Deventer. Deze is dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur vrij toegankelijk. Voor de online baggertentoonstelling of meer informatie over de verhalenwedstrijd kijk op: www.deventer.nl/mijnbaggerverhaal.

Overijssel investeert extra

De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Zo ook in de baggerwerkzaamheden in de Deventer Buitengracht. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de provincie haar Essent-aandelen heeft verkocht.